Ytringsfrihet

Ukeslutt

Antirasistisk senter (ARS) gikk i strupen på HRS like før påske med en demonisering av et konstruert fiendebilde man sjelden ser i trykksverten. Mon tro om ARS nok en gang har fått bistand fra PR-bransjen, som da de gikk ut i Aftenposten i fjor og definerte seg som rasister – på linje visstnok med alle andre mennesker? Uansett; HRS møtte signaturen av Dagbladets kronikk, kommunikasjonsansvarlig Rune Berglund Steen, til debatt i NRK Ukeslutt i påsken. Det ble en ganske intens lytteropplevelse, sies det fra mang et hold.

Hege Storhaug, HRS

ARS synes å ha bestemt seg: i mangel på et reelt problem i Norge med hvite nordmenn og vestlige innvandreres visstnok iboende rasisme, for ikke å snakke om den unevnelige og antakelig mest utbredte rasismen i Norge som antirasistene aldri har villet ta i; den rasismen som trives i ikke-vestlige innvandrergrupper, så må man konstruere et nytt verdensbilde. Heller enn å realitetsorientere seg, gjør ARS det samme som partiet Rødt og Klassekampen; muslimene pekes ut som den nye offerklassen, og islam fredes fra kritikk parallelt som islam fremstilles i en vennligsinnet, sekulær, kvinnefrigjørende og ”mykrevolusjonær” form; et alternativ til kapitalismen. Slik skal Norge bli et bedre land å leve i for de kommende generasjoner…

For å få satt agendaen solid på den offentlige dagsordenen, benytter ARS en etter hvert svært velkjent (og effektiv) metode; man går til et frontalangrep på HRS som er helt hinsides. Som jeg ”innrømmer” i Ukeslutt; ja, HRS fikk raskt politisk innflytelse etter at vi startet opp i 2001, men det får da være grenser for hvilken makt vi tillegges, selv om regjeringen nå skal styre innvandringen gjennom henting av nye ektefeller etter HRS sin 4-årsregel, og både Kristin Halvorsen og Heikki Holmås, samt Siv Jensen, med flere, er helt enige med HRS at hijab er kvinneundertrykkende og uønskelig på jentebarn. Slik lød det ikke i hijabdebatten i 2004 og 2007, påpeker jeg. Vi innkasserer med andre ord den ene seieren etter den andre. Derfor kommer det angrep, og det funker. Man får oppmerksomhet, og man setter seg selv i en konstruert godstol, samtidig som fienden plasseres på den totalt motsatte siden av skalaen sammen med alt det grusomste man kan forestille seg.

Det er heldigvis ikke så mange som biter på kroken lenger. Når ARS velter seg i begrep som ”ekstremisme”, ”hat og fordommer”, ”fascisme”, ”islamhat”, ”rasistisk hat”, ”religiøst hat”, ”kulturell rasisme”, ”nazisme”, ”krigshissende retorikk”, og det dertil pekes på folkemordet i Srebrenica og Auschwitz, før det hele avrundes med å parallellføre HRS med han som nylig på varslet et mulig 11.september i Norge – da har man allerede før halve rekken er ramset opp brutt alle anstendighetenes grenser. Kun de som nettopp stemmer Rødt, henger med i tankegangens finurlige svinger og berg og dalbaner. Og de er det heldigvis få av her på berget.

Det var mye jeg gjerne skulle ha sagt i Ukeslutt om Churchill, Chamberlain, Wilders med mer. Det blir tidsmessig umulig, og når ARS tydeligvis er på rights titt og stadig, der de enten leser så uvillig som overhodet er mulig, eller ikke evner å forstå hva som faktisk formidles, da blir det nærmest umulig å forholde seg til annet enn å få frem vårt grunnleggende budskap. Man kan vanskelig drive med voksenopplæring i radiodebatt.

Ukeslutt 3/4-10, siste innslag.