Terrorisme og ekstremisme

Obama bare pirker i overflaten

President Obama og hans politikk pirker kun i overflaten. Han tar slett ikke fatt i hva som er de bakenforliggende årsaker til terroren. Som andre ledere i Vesten vil han helst se terror og islamisme som to helt adskilte størrelser. Kraftsalven til den amerikanske presidenten kommer fra danskenes Karen Jespersen.

Farlig ideologi bag beskidte bomber

Karen Jespersen (publisert i Berlingske, gjengitt her med forfatterens tillatelse)

Verden risikerer en atomkatastrofe forårsaget af al-Qaeda og andre terrorister, der har fået fat i radioaktivt materiale. Sådan lød advarslen fra USAs præsident Obama, da han var vært for 47 nationer på et sikkerhedstopmøde i Washington mandag og tirsdag: »Bare en lille mængde plutonium – på størrelse med et æble – kan dræbe og skade hundrede tusinde mennesker«, sagde præsidenten og krævede handling her og nu. Ifølge Financial Times fik han støtte fra den kinesiske præsident Hu Jintao, der også advarede om, at illegal handel med atommateriale er stigende, og at sikkerhed udgør et voksende problem.

Resultatet af Obamas pres var konkrete løfter fra lande som Ukraine, Mexico og Canada om at sikre deres atommateriale. Det handler især om at omdanne højt beriget uran fra atomkraftværker til den mindre farlige lavt berigede uran. Det var også på høje tid, at der skete noget …

Allerede i 2008 advarede den tidligere leder af det britiske efterretningsvæsen, MI5, Dame Eliza Manningham-Buller, om, at al-Qaeda i den nærmeste fremtid sandsynligvis vil detonere en beskidt bombe i en af Vestens storbyer. En beskidt bombe, dirty bomb, er en almindelig bombe med radioaktivt affald. Efter bare to år er situationen blevet endnu værre. Det fremgår af flere britiske rapporter.

Det britiske statsministerium skriver således, at Storbritannien står over for en »stigende trussel« om et atomangreb fra al-Qaeda eller andre terrorgrupper. Den internationale handel med radioaktivt materiale og med den teknologi, der gør det muligt at bruge det, er vokset markant. Al-Qaeda har ifølge en anden rapport i flere år arbejdet på at udvikle teknologien til at fremstille våben med radioaktivet eller biologisk materiale. De har i dag forbindelse til pakistanske videnskabsfolk. Og terrorister, der har været aktive i Afghanistan, menes allerede at være i stand til at fremstille en beskidt bombe.

Terrortruslen er hævet fra »substantiel« til »alvorlig«. Den britiske regering vurderer, at der nu er særlig stor risiko for, at terrorister kan få en beskidt bombe ind i London ved at sejle den på en båd op ad Themsen. Ifølge sikkerhedsminister Lord West ankommer der hundredetusindvis af små både til Storbritannien hvert år uden at blive kontrolleret.

Regeringen er så bekymret over denne trussel, at den har oprettet en særlig kommandocentral til at holde øje med mistænkelige både. I alt er der 18 steder med mandskab, der skal koordinere indsatsen i tilfælde af en katastrofe. Mange andre britiske storbyer, der ligesom London ligger ved en flod, er også i fare. (Telegraph.uk 22. marts)

I forhold til denne farlige situation er topmødet i Washington et fremskridt. Men Obama og hans politik kradser kun i overfladen. Han tager slet ikke fat på, hvad der er de bagvedliggende årsager til terroren.

Som andre ledere i Vesten vil han helst se terror og islamisme som to helt adskilte ting. Terror bliver ikke forstået som et redskab for bestemte politiske ideer. Som andre ledere i Vesten undviger han at tale om de politisk-religiøse ideer bag terroren. Det hænger sammen med, at disse ideer har tilslutning i væsentligt bredere kredse – og ikke kun blandt dem, der bruger terror. Ved at lukke øjnene for dette søger Obama og andre at vise forsonlighed over for den muslimske verden, samtidig med at man beroliger offentligheden i Vesten.

I sin Cairo-tale til den muslimske verden den 4. juni sidste år, leverede Obama således en hyldest til hele den islamiske verden altså bortset fra terroristerne: Fra brutale magthavere over reaktionære islamister til ægte reformtilhængere.

Men det er farligt at fornægte de islamistiske ideer, der ligger bag terroren. Ideer om, at skabe en islamisk stat, der bygger på shariaen (islamisk lov).

De fleste islamister er ikke terrorister. De vil ikke bruge vold til at gennemtvinge deres politiske mål. Alligevel udgør de et betydeligt problem i de vestlige samfund, fordi de står i kras modsætning til vestlige grundværdier.

Men dertil kommer, at alle terroristerne er islamister. De er inspireret af islamisternes opfattelse af forholdet mellem Vesten og islam. Hvis man vil bekæmpe terroren, må man bekæmpe de politiske tanker, som terroristerne bygger på. Bag de beskidte bomber ligger en farlig ideologi.