Eksterne skribenter

Mord som pensum

Saudiske skoler i Vesten predikerer hat, vold og drap, dokumenterer Ibn Warraq. Dette kommer ikke minst frem i rapporten til U.S. Commission on International Religious Freedom fra juni 2008, skriver Ibn Warraq for rights.no.

Ibn Warraq. Foto: snaphanen.dk

[Dette er anden del af en to-part serie. I sit første bidrag forklarede Ibn Warraq, hvordan saudierne havde undladt at fjerne hadetale fra skolebøger, der bliver brugt i wahabbi-finansierede skoler i USA – som det i juni 2008 blev påpeget i en rapport fra U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) – trods tidligere løfter om at saudierne ville overholde internationale menneskerettighedsnormer. (red.)] Mord som pensum

Af Ibn Warraq, for rights.no og Sappho.dk

Endnu i 2008 havde den saudiske regering ikke fjernet ekstremistiske udsagn fra skolebøger, der blev brugt i saudi-finansierede skoler i De Forenede Stater. USCIRF illustrerede klart problemet i sin rapport fra juni 2008: «I en Tafsir (koranfortolkning) skolebog for 12. skoleår meddelte forfatterne, at det er tilladeligt for en muslim at dræbe en frafalden (en konvertit fra islam), en ægteskabsbryder eller en, der med forsæt har myrdet en troende: ‘Han (æret være Han) forbyder drab på en sjæl, som Gud har forbudt [at dræbe, red.], med mindre det sker af en retmæssig årsag. …’ Retmæssig årsag er derefter i teksten defineret som ‘vantro efter tro, ægteskabsbrud og forsætligt drab på en fredhellig troende.’ (Tafsir, Arabic/Sharia, 123)» «En Tawhid (monoteisme) skolebog for 12. skoleår fortæller, at ‘grov polyteisme gør blod og ejendom tilladte,’ hvilket er islamiske juridiske termer for en situation, hvor en muslim straffrit kan tage livet og ejendommen fra en person, der anses for at have gjort sig skyldig … [i flerguderi, red.]. (Tawhid, Arabic/Sharia, 15) Ifølge den saudiske fortolkning af islam indbefatter ‘grov polyteisme’ shiiter og sufi-muslimer, der besøger gravsteder for deres helgener for at bede dem går i forbøn for dem hos Gud, foruden kristne, jøder, hinduer og buddhister.» «De åbne opfordringer til vold, der findes i disse passager, kaster et bekymrende skær over andre udsagn, der fremmer intolerance, selv om de ikke eksplicit tager til orde for vold. Disse andre udsagn sværter tilhængere af ahmadi, baha-i og jødiske religioner samt tilhængere af shia-islam. Dette strider mod den kendsgerning, at den saudiske regering er forpligtet til som medlem af De Forenede Nationer og som underskriver af Den Internationale Konvention til Bekæmpelse af Alle Former for Racediskrimination og andre relevante traktater at garantere retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed. Udsagnene er bl.a. følgende: ‘I dag er qadyanier [ahmadier] en af de vigtigste bastioner for udbredelsen af vantro, afvigelser og kætteri i religionens navn endog med base inde i islamiske lande. Således er qadyani- [ahmadi-] bevægelsen i dag blevet en faktor i ødelæggelsen og det indre fordærv i den muslimske verden. …’ (Aspects of Muslim Political and Cultural History, Eleventh Grade, Administrative/Social Track, Sharia/Arabic Track, 99) ‘Den [baha’ismen] er en af de mest destruktive esoteriske sekter i moderne tid. … Det er blevet klart, at babismen [forløberen for baha’ismen], baha’ismen og qadyanismen [ahmadismen] repræsenterer skadelige kræfter inden for den islamiske verden, der prøver at ramme den indefra og svække den. De er kolonialistiske støttepunkter i vore islamiske lande og udgør sande forhindringer for en renæssance.’ (Aspects of Muslim Political and Cultural History, Eleventh Grade, 99-100) ‘Her er stridens rod: Jøderne sammensvor sig mod islam og dens folk. En listig, ond person, som syndigt og falskeligt foregav [at have sluttet sig til] islam, infiltrerede [muslimerne]. Han var Abd Allah b. Saba (fra jøderne i Yemen). (…) [ordet eller ordene her er dækket af korrektionslak, red.] begyndte at udspy sin ondskab og gift mod den tredje af de retledede kaliffer, Uthman (må Gud være tilfreds med ham), og rettede falske anklager mod ham.’ » (Tawhid, Administrative/Social Sciences Track, 67) Alvorlig bekymring USCIRF gav flere anbefalinger til det amerikanske udenrigsministerium: [1] Det bør stille alle skolebøger, som det har modtaget fra den saudiske regering, til [offentlighedens] rådighed, så at deres indhold og overholdelse af internationale menneskeretsnormer kan blive bedømt; og [2] det bør øjeblikkeligt skabe en formel mekanisme, der kan overvåge, om den saudiske regering efterlever sin [erklærede] politik fra 2006, og opmuntre den [til at gøre det] i forbindelse med ethvert møde i Den Amerikansk-Saudi-arabiske Strategiske Dialog [U.S.-Saudi Arabia Strategic Dialogue] og sikre sig, at amerikanske repræsentanter i alle den Strategiske Dialogs relevante arbejdsgrupper efter hvert møde – eller i det mindste hver sjette måned – rapporterer om sin deres iagttagelser til Kongressen. USCIRF var alvorligt bekymret for, at den saudiske regering ikke efterlevede den politik, som den havde bekendtgjort i 2006, og som lovede at fremme mere religionsfrihed og tolerance, herunder en revision af dens skolebøger. De tekster, der bliver brugt ved Det Islamisk-Saudiske Akademi [Islamic Saudi Academy] i Washington D.C. – og som er citeret her – er blot ét eksempel. Oversættelse: Lars Hedegaard, sjefsredaktør på sappho.dk Eneret: rights.no, Norge og sappho.dk, Danmark