Statistikk

Fortsatt høy vekst

Ved siste årsskiftet var det over 552.000 innvandrere i Norge. Det tilsvarer 11,4 prosent av befolkningen. I Oslo utgjør innvandrerandelen 27 prosent.

Ny statistikk fra SSB viser at i løpet av 2009 økte antall innvandrere med i underkant av 37.000 personer, mens antallet norskfødte med innvandrerforeldre (andregenerasjon) økte med 7.400 personer. Disse to gruppene teller til sammen over 552.000 personer og utgjør 11,4 prosent av befolkningen i Norge.

Tilveksten i 2009 var noe lavere enn i 2008, men veksten var fortsatt en av de høyeste som er målt. Også i 2009 var tilveksten størst blant personer med bakgrunn fra Polen, med 7.600 flere bosatte i løpet av 2009. For irakere og somaliere var tilveksten i 2009 på henholdsvis 1.200 og 1.100.

De europeiske innvandrerne utgjorde 21.800 av den totale tilveksten. I tillegg til innvandrere fra Polen kom det stadig flere med bakgrunn fra Litauen (2.600), mens Sverige fortsetter å avgi borgere til Norge (2.300). Akkurat sistnevnte er interessant, for hvor mange av disse har opprinnelse fra et annet land enn Sverige? Spørsmålet gjelder også for innvandrere fra Danmark.

Etter Europa er Asia den verdensdelen det innvandrer flest fra. Det er om lag 147.000 innvandrere med asiatisk bakgrunn i Norge, hvilket er 9.500 flere enn i fjor. Innvandrere med landbakgrunn fra Afrika utgjør 51.000 personer, med en vekst på 4.400 i fjor.

Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo, både relativt og absolutt. Av Oslos befolkning på 587.000 personer var om lag 160.000 innvandrere, noe som tilsvarer 27 prosent. Deretter følger Drammen og Lørenskog med henholdsvis 22 og 19 prosent. Lavest andel har kommunene Rindal i Møre og Romsdal og Beiarn i Nordland med under 1 prosent.

Det er store forskjeller mellom landgruppene i botid. Kortest botid i de største gruppene finner man blant innvandrere fra Polen og Litauen hvor om lag ni av ti har bodd i Norge i mindre enn fem år. I gruppene fra Tyskland, Thailand, Filippinene og Nederland har om lag halvparten bodd kortere enn fem år. Også fra Afghanistan og Irak har mer enn en tredjedel kommet i løpet av de siste årene. Flest med lang botid er fra Pakistan og Danmark, hvor over halvparten har bodd i Norge i mer enn 20 år.