Religiøse og politiske symboler

Flertall i EU mot hijab

En spansk undersøkelse i12 EU-land avdekker at et flertall er mot hijab. Motstanden er noe mindre mot jødisk kippa, og minst til kors. Og kanskje vel så interessant: Danmark fremstår som det mest tolerante landet.

Snaphanen.dk har funnet frem til en spansk studie som omfatter 12 EU-lands innstilling til henholdsvis hijab, jødisk kippa og kors i offentlige institusjoner.

Tar man EU i gjennomsnitt hva gjelder hijab, er det et flertall som er mot hijab. 52,4 prosent er mot, 26,4 prosent er for, mens 18,9 er verken for eller mot. Studien avdekker også de ”danske tilstander”: Danmark er det mest moderate landene hva gjelder spørsmålet. Kun 28,1 prosent er mot hijab, 56,6 prosent er for hijab, mens 12,2 er verken for eller mot. I motsatt ende finner man Bulgaria, der hele 84,3 prosent er mot hijab.

Tallene tale for/mot hijab:

EU 26.4% / 52.6%Denmark 56.5% / 28.1%Sweden 46.5% / 37.0%Poland 40.8% / 25.6%UK 35.9% / 45.7%Italy 30.2% / 44.0%Spain 28.1% / 49.6%Portugal 25.6% / 41.6%Belgium 24.3% / 59.5%Greece 18.9% / 59.7%France 16.6% / 68.7%Germany 15.0% / 66.3%Bulgaria 5% / 84.3%

Switzerland 9.3% / 60.4%Turkey 43.6% / 39.9%

Bildet er nokså likt hva gjelder jødiske kippa, men flere er mer positiv til dette enn til hijab. Mest positiv er landene til kors.

Just over half of Europeans surveyed opposed allowing Islamic headscarves in schools but backed the presence of crucifixes in classrooms, according to a Spanish study obtained by AFP Wednesday. A total 52.6 per cent of those polled in 12 European Union member states along were “opposed” or “totally opposed” to the use of the garment in schools, according to the study carried out by the research department of BBVA, Spain’s second-largest bank. EU: 53% oppose headscarves in schools.