Statistikk

Barnefødsler medvirker til dramatisk befolkningsutvikling

Storbritannia har nå en befolkning på nesten 62 millioner. I fjor økte befolkningen med nesten 400 000 personer. Nesten halvparten av økningen skyldes fødsler. De nye tallene viser at den økende fødselsraten også er et resultat av innvandringen. Hvert fjerde barn fødes av kvinner som er født utenlands.

Hege Storhaug, HRS

Befolkningsøkningen på de britiske øyene er i dette årtusenet dobbelt så høy som på 90-tallet, og tre ganger høyere enn på 1980-tallet. 45 prosent av befolkningsveksten i fjor skyldes innvandring, mens 55 prosent av veksten skyldes fødselsraten. For første gang legger ONS frem tall som viser at 25 prosent av fødslene står innvandrerkvinner født utenlands for. Det sies ikke noe om hvilken andel 2. og 3.generasjon står for.

Den dramatiske befolkningsøkningen i Storbritannia legger et voldsomt press på infrastrukturen som særlig merkes i skolen og helsevesenet, og i boligmarkedet.

Man antar nå at Storbritannia når det politisk kritiske punktet på 70 millioner innbyggere i 2029.

Immigrant baby boom drives up British population by double the rate of previous decade