Islam

Barneekteskap er akseptert

Fremtredende lærde i Indonesia sier rett ut at islam tillater ekteskap med jentebarn så lenge hun er fysisk ”moden” for det. Klarer barnet å gjennomføre samleie gis det klarsignal for ekteskap. Det settes ingen minimumsalder for jenta. Hvis ekteskapet er ment for å etablere en ”lykkelig familie”, er ekteskapet også ønskelig, erklæres det i en fatwa. Mens motstandere i de lærdes rekker sier at anbefalinger ikke kun må ta utgangspunkt i hva islam forfekter. Å inngå ekteskap fordi jenta eksempelvis har begynt å menstruere, er således ikke et tilstrekkelig kriterium. Hun må også være sosialt og mentalt moden. Imamen i Oslo som viet ei mindreårig jente til en voksen fetter i 2007, må tilhøre kategorien imamer som følger islams grunntekster slavisk.

Hege Storhaug, HRS

Skal vi kun følge islam eller skal andre krav og forskrifter også gjelde? Dette er tema på den indonesiske dagsordenen etter at en ledende muslimsk organisasjon, Nahdlatul Ulama (NU), har utstedt en fatwa som erklærer at ekteskap med mindreårige jenter er akseptabelt. Den ”hellige” shariaen og Muhammeds eksempel er som kjent islams akilleshæl i forhold til å kunne akseptere FNs universelle menneskerettigheter. Dette kommer ikke minst tydelig frem når ekteskap med jentebarn er til debatt.

Taking Islamic law as its guide, leading Muslim organization on Friday issued a fatwa declaring underage marriage acceptable as long as the purpose of the union was to build a happy family.KH Cholil Nafis, secretary of the committee for religious issues for this past week’s 32nd NU congress, said the gathering had agreed that there should be no age restrictions on marriage because sacred Islamic verses or regulations had not stipulated a minimum age.“They can get married at any age, even girls who haven’t started menstruating,” he said as quoted by The Jakarta Globe. “And they can have intimate relationships and intercourse, as long as they are able.”Cholil said Islamic law only suggested that marriages would be better after a woman had her first period.“As long as the objectives of the marriage are positive, it is allowed,” Cholil said. “Mind you, we don’t encourage people just to get married to fulfill their desires, no,” he added.

NU er klar over at andre grupperinger er uenige. Men NU ser problemstillingen kun fra islams side, og da er svaret gitt. Menneskerettigheter skyves til siden, slik OICs Kairoerklæring fra 1990 også gjør: alle menneskerettigheter underlegges sharia, en debatt for øvrig norske muslimske ledere skygger raskt unna, som Basim Gozlan i en debatt med meg i 2007. Da nektet han hardnakket for at islam ved koranen foreskriver skilsmisseregler for jentebarn som ”ennå ikke har menstruert”.

NU was aware that some groups might disagree, he said. While NU looked at the issue from a religious point of view, others might focus on different aspects, such as human rights.“If people disagree with our fatwa, so be it. We never force people to follow what we say.”Cholil said an NU report mentioned underage marriages in some regions, but added that they were mostly traditional engagements between families who wanted their offspring to marry.Under such a marriage, the minors are wed under Islamic law as if they were adults, but live separately with their families until they are judged mature enough to assume adult responsibilities.

Heldigvis møter de som følger islam til punkt og prikke den kritiske fornuften i døra. Det indonesiske ummarådet og den nest største islamske gruppen kritiserer NU, om vel i ganske tradisjonelle ordlag. Det heter at ”jenter trenger å være mentalt modne for å være ansvarlige for ektemannen sin og barna”. Derfor må ikke NU basere sine fatwaer ”ene og alene på islams perspektiv”, heter het.

Friday’s edict drew immediate criticism from the Indonesian Ulema Council (MUI), as well as the nation’s second-largest Islamic group, Muhammadiyah, and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan).“Girls need mental maturity to be responsible for their husband and children,” MUI chairman Amidhan told the Jakarta Globe. “Based on the 1974 Law on Marriage, girls can only get married after they are 16.”Yunahar Ilyas, Muhammadiyah’s fatwa committee chairman, said NU should not issue edicts and recommendations based solely on an Islamic perspective.“They are supposed to see this matter comprehensively. Menstruation is not a measurement of a girl’s maturity,” Yunahar said.“She needs to be mentally and intellectually mature to be able to be a good mother and wife.”

Imamen som viet ei 14 år gammel Oslojente i 2007 til en 23 år gammel fetter, har med all tydelighet eksemplifisert at han følger islams grunnprinsipp, også om at en far ikke trenger den mindreårige datterens samtykke til å inngå ekteskapet all den tid jenta regnes som en jomfru. Da er det vergen hennes som bestemmer og som kan gifte henne bort endog uten jentas tilstedeværelse. Saken som nå pågår i rettsapparatet i Oslo, der både Oslojentas ektemann, foreldre og svigermor er varetektsfengslet, har allerede skapt historie i Norge, og kan ligge an til å bli den første domfellelsen overfor både ektemann, foreldre på begge sider og imam for inngått ekteskap med en mindreårig. Frivillighet er ikke det sentrale i denne saken slik HRS ser det, men at ei jente under den seksuelle lavalder ble behandlet av sine egne som en salgsvare. Dette er vår tids mest groteske menneskehandel med barn som er født her i Norge og Europa eller som har vokst opp her. Vi må tilbake til 1800-tallets Norge og de velstående rekkene, der jomfruelige jenter i midten av tenårene ble giftet bort til voksne menn for å styrke familiens sosiale, politiske og økonomiske posisjon, for å finne noe som minner om slike overgrep.

NU Fatwa declares underage girls can marry to build family values