Vold og overgrep

Noe å diskutere?

Leder av vold og sedelighetsseksjonen i Oslopolitiet, Hanne Kristin Rohde, vil at kriminelle utledninger som ikke har lovlig opphold i Norge skal sperres inne på lukkede mottak eter endt soning. Er ikke dette en selvfølge?

Hege Storhaug, HRS

Dagsavisen definerer Rohdes utspill som at hun ”kaster seg dermed inn i en brennhet debatt”. Ja vel, brennhet for hvem?

Rohde var på journalistenes årskonferanse denne helgen, Skup, der hun la frem sine meninger om at eksempelvis utlendinger dømt for voldtekt, ikke skal slippes løs i gatene etter endt soning og før uttransportering. Det er antakelig slik at Rohde har den overveldende majoriteten borgere i landet i ryggen.

Politiet har identifisert 13 gjerningsmenn som enten er siktet eller tiltalt for til sammen 35 overfallsvoldtekter i perioden høsten 2006 til utgangen av 2009. Samtlige har ikke-vestlig bakgrunn, og seks av dem har vært asylsøkere på et tidspunkt.

– Sånn er det, og det må vi forholde oss til, sier Rohde.

Angrep ny kvinne

Hun mener dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet fra personer som er utvist fra Norge og dømt for alvorlig kriminalitet.

– Vi har flere eksempler på at personer som har blitt varig utvist fra riket etter å ha blitt dømt for alvorlig kriminalitet, begår ny, grov kriminalitet i Norge etter endt soning fordi det ikke er noe apparat som fanger dem opp, sier Rohde til Dagsavisen.

– Vi liker ikke å måtte løslate personer og bare vente på at de skal begå nye lovbrudd, legger hun til.

Hun viser til en etiopisk statsborger som i 2006 ble dømt for voldtekt og voldtektsforsøk. Under soningen blir han utvist fra Norge, men på grunn av problemer med utstedelse av reisedokumenter, blir han ikke uttransportert av Norge etter løslatelse.

– Vi visste at han kom til å begå ny kriminalitet. Like etter trakasserte han voldtektsofferet og hennes kjæreste, som han traff tilfeldig på gata. Og noe senere begikk han et nytt voldtektsforsøk. Kvinnen sloss for livet og hindret voldtekten, men det er flaks at det ikke gikk verre, sier Rohde.

For Rohde handler det om noe så åpenbart som å verne sine medborgere mot farlige personer og samtidig gi disse personene menneskeverd og psykiatrisk omsorg før uttransportering.

Hva er motargumentene? Her burde Knut Storberget ha en enkel sak på bordet.