Islam

Moss Høyre med resolusjon om islam

Etter medias søkelys på den økende antisemittismen i kjølvannet av innvandringen fra den muslimske verdenen, mannen som på Universitetsplassen i Oslo varslet et nytt 11.september, attentatet mot bestefar Kurt Westergaard, med mye mer, har Moss Høyre fattet en resolusjon der det i tydelige ordlag advares mot islamisme som vår tids totalitære ideologi. Det sies blant annet at ”Opp gjennom historien har vår frihet vært truet av ulike politiske strømninger som kommunisme, nazisme og politisk terrorisme. (…). Den vestlige verden står overfor politiske utfordringer av en art som dagens befolkning ikke tidligere har sett – politikk og religion i ett.” Utspillet er en oppkjøring til Høyres landsmøte senere i år.

(korrigert 30.mars grunnet feil. Det var altså ikke Østfold Høyre som fattet en resolusjon, men Moss Høyre. Så får vi håpe at Moss klarer å få med seg Østfold på laget når landsmøtet til Høyre går av stabelen senere i år).Hege Storhaug, HRS

Resolusjonen som ble fattet i Moss Høyre i forrige uke burde ikke være oppsiktsvekkende, men den er oppsiktsvekkende grunnet andre partiers (med unntak av FrP) verdimessige unnfallenhet overfor islams politiske og juridiske ambisjoner, inkludert Høyre sentralt. Moss og fylkeslaget Østfold Høyre har bevist en oppvåkning det står respekt av. I fjor så vi at Østfoldingene vil dra moderpartiet i en ny retning. Da tok fylkespartiet nærmest blåkopi av HRS sine forslag til ny integreringspolitikk.

Resolusjonen knyttet til verdier og islam tar kraftig avstand til religiøs begrunnet særbehandling. Resolusjonen lyder slik:

Politikk for frihet og integrering

Høyre vil på det sterkeste forsvare enkeltmenneskets ukrenkelighet, ytringsfrihet og religionsfrihet innen demokratiets rammer.

Skal den enkeltes frihet ivaretas, trenger vi en våken stat som skal sikre enkeltindivider mot overgrep og garantere for våre grunnleggende behov. Å sikre individets frihet og sikkerhet blir derfor en av politikkens hovedoppgaver.

Det er en politisk oppgave å identifisere krefter, strømninger og politiske impulser som kan sette demokrati, likeverd og individets frihet i fare. Opp gjennom historien har vår frihet vært truet av ulike politiske strømninger som kommunisme, nazisme og politisk terrorisme. Truende politiske ideologier og totalitære strømninger kommer aldri til overflaten i samme drakt og fra samme hold. Dermed vil mange ikke oppvise den fornødne aktsomhet før trusselen har vokst seg større enn godt er.

Det burde være en selvfølgelighet å motarbeide en politikk man mener kan lede samfunnsutviklingen i gal retning, eller lede til enkeltmenneskers og gruppers tap av individuell frihet – også når tapet går ut over en majoritet.

Den vestlige verden står overfor politiske utfordringer av en art som dagens befolkning ikke tidligere har sett – politikk og religion i ett.

Høyre skal beskytte religionsfriheten, men det er viktig at Høyre også identifiserer politiske komponenter i religioner og ideologier, og ikke avstår fra å sette disse under debatt – og om nødvendig- kritikk, slik andre totalitære ideologier har vært motarbeidet.

Politisk motarbeiding av f.eks. islams politiske ambisjoner, setter ikke den enkelte troende muslims religiøse frihet i fare. Religionsfriheten er en individuell rett, men den innebærer ikke rett til å kreve at andres frihet skal reduseres. Å fremholde et slikt skille er verken rasisme, ei heller religiøs undertrykking.

Vi mener derfor at:

Samfunnet må være tydeligere på å motarbeide udemokratiske og totalitære strømninger – selv der de måtte fremmes som en del av en religion.
Strømninger som vil redusere likestilling, individets frihet, individets likeverd, individets ytringsfrihet og individets rett til å velge religion må tydelig motarbeides.
Norske lovbestemmelser vedrørende mennesker som oppfordrer til at andre mennesker skal drepes, lemlestes, trues, frihetsberøves, forfølges eller utsettes for vold må håndheves.
Særbehandling som hindrer integrering – også om slik særbehandling begrunnes med religiøse krav skal motarbeides.»

Gunn Salbuvik, leder Moss Høyre

Tage Pettersen, leder Østfold Høyre

Kjell Kåsin, bystyremedlem Moss Høyre

Sverre Høstmark, bystyremedlem Moss Høyre