Ytringsfrihet

Da er dialogen i gang

I 2003 sa en praktiserende norskfødt muslim og venn følgende til meg i forbindelse med at Erna Solberg, med oppbakking av muslimske talspersoner, vurderte å innføre shariaråd/domstol, der muslimske kvinner kunne trygle om skilsmisse: ”gir du dem lillefingeren, så tar de til slutt hele hånda og kapper en av ved håndleddet.” I Danmark er denne salamitaktikken under full oppseilig nå etter Politikens forræderi av ytringsfriheten: den saudiske advokaten som fikk Politiken – i dialogens navn – til å beklage trykkingen av Muhammed-karikatur i 2008, jakter nå videre på alle andre danske aviser som har publisert Muhammed-karikatur. Dette må med rette kunne benevnes som ”dialog med pistol på pannen”. Og det med en representant for et land som er i verdensklasse i brudd på menneskerettigheter. Verden synes å gå av skaftene.

Oppdatering 1.mars 2010, kl 16.35: Vil saksøke 15 danske aviser Hege Storhaug, HRS

Et tydeligere eksempel på konsekvensene av å gå i såkalt dialog med islamistiske hoder, og dertil fire på egne grunnprinsipper for å tilfredsstille dem, finner man knapt: mens stormen fremdeles raser i Danmark etter Politikens knefall for advokaten Ahmed Zaki Yamani som representant for ”Muhammeds etterkommere”, kan det nå følge nye krav: Yamani, som sier han nedstammer direkte fra Muhammed, og hans advokatbyrå planlegger å føre sak mot alle danske aviser som ikke følger i Politikens fotspor og unnskylder dansk presses republisering av Kurt Westergaards Muhammed-karikatur i 2008, da attentatplanene mot Westergaard ble kjent. Yamani, som er sønn av den saudiske oljestatsråden som i 1973 fikk Kong Olav til å ta trikken til marka under oljeembargoen mot OPEC-landene, planlegger å saksøke danske aviser både i Storbritannia og Danmark. Han og byrået hans har jobbet i to år nå for å reise rettssaker, forteller en anonym kilde til Information.

I januar 2007 avviste dansk Høyesterett søksmål som Islamisk Trossamfund og seks andre muslimske organisasjoner reiste etter Muhammed-krisen i 2006. Informations kilde forteller at Yamani merket seg at i denne prosessen hadde Vestre Landsret avvist søksmål fordi Islamisk Trossamfund og organisasjonen ikke kunne påvise at deres medlemmer var direkte etterkommere av Muhammed. Dette fikk Yamani til å søke etter slektninger av Muhammed i den muslimske verden.

”Yamani kontaktede organisationen Mohamed Home, som registrerer navne på profeten Muhammeds efterkommere i hvert enkelt land. Det sker via internettet, hvor enhver, der mener at kunne dokumentere slægtskabsforholdet kan indsende navn og dokumentarisk belæg. Hvis de efterfølgende blev godkendt, tilbød Yamani at repræsentere dem i en retssag. Den sidste del af processen var den vanskeligste,” siger advokatbureauets talsmand uden at uddybe det nærmere.

Yamani har således klart å samle inn i underkant av 100 000 navn som det skal kunne dokumenteres er etterkommere av Muhammed. Strategien videre har vært denne: han har studert dansk og den vidtgående britiske injurielovgivningen og funnet belegg for å kunne ta saken for domstolene. Deretter sendte han et advarselbrev, klarer formulert; et trusselbrev, til alle danske aviser i 2008 som hadde trykket Muhammed-karikaturer dette året, med krav om offentlig beklagelse. Han ga beklagelsen en tidsfrist, og understreket at mangel på beklagelse ville få rettslige konsekvenser. Ettersom Politiken har sagt unnskyld på ”på et fornemt kontor” i London, ifølge redaktør Tøger Seidenfaden (men som ikke vet hvem han har beklaget overfor!), slipper Politiken rettsforfølgelse.

Kulturredaktør i Jyllands-Posten, Flemming Rose som stod bak publiseringen av Muhammed-karikaturene i september 2005, er ikke en mann som vanligvis tar kraftige ord i munnen. Det gjør han imidlertid nå. Rose mener Seidenfaden har begått et ”kjempeforræderi”. Til Sappho sier Rose videre dette:

For det første: Den aftale og ordlyden af den og principperne i den er et kæmpe forræderi mod Politikens egen historie og de værdier, Politiken blev skabt på. Brødrene Brandes ville vende sig i deres grav. Religionskritik og udfordring af dogmer har hidtil været en del af Politikens værdigrundlag,” siger Flemming Rose til Sappho og uddyber:”For det andet: Politiken kalder det dialog. Men det er dialog med en pistol for panden. Det oprindelige brev fra advokat Faisal Yamani truede med retslige konsekvenser. Det er en underlig form for dialog. Og så glemmer man, at Kurt Westergaards tegning i Jyllands-Posten netop var en reaktion på den intimidering og vold, der forekom fra islams side. Hvad kan være mere civiliseret end at lave en tegning som reaktion på vold? Jyllands-Posten har ikke opfordret til vold eller udvist aggressiv adfærd. Vi har alene arbejdet indenfor demokratiets rammer ved at gøre brug af en satiretegning, som der i øvrigt er masser af hver eneste dag – også i Politiken.”Bombet tilbage til tiden før brødrene BrandesFlemming Rose mener, at Politiken bøjer sig for trusler, og at avisen er inkonsekvent.”Hvis Politiken skulle være konsekvente, ville der hver dag optræde den slags erklæringer med undskyldninger. Der vil hver eneste dag være en minoritet, der kan påberåbe sig at være blevet krænket, når de læser avisen.For ikke så lang tid siden bragte Politiken et foto af Jesus med erigeret lem på avisens forside, men fordi det blot er nogen få kristne, der kritiserer det, sker der ikke yderligere. Der er først, når der kommer nogen, der truer, at man giver efter. Det er helt forrykt. De personer på Politiken, der i sin tid forvaltede dækningen af Jens Jørgen Thorsens gavlmaleri i Birkerød (der forestillede Jesus med erigeret lem, red.), må tage sig til hovedet.På Jyllands-Posten er vi enige om, at autoriteter og dogmer skal udfordres, og at religiøse følelser ikke skal nyde nogen særlig beskyttelse, mens Politiken med sin erklæring har bombet sig tilbage til tiden før brødrene Brandes,” siger Flemming Rose.

Som våre lesere kanskje husker, publiserte også Rights Muhammed-karikaturen til Westergaard første gang i 2008, da de danske avisene gjorde det i solidaritet med Westergaard. Publiseringen vakte nasjonal oppsikt da nettleverandøren vår redigerte karikaturen bort. Spørsmålet er: Skal Yamani fortsette raidet sitt nordover, mon tro, nå som Seidenfaden har gitt mannen vann på mølla? I så fall er HRS sine kontordører stengte for denne «dialogens» apostel.