Ytringsfrihet

Appell for den frie ytring (2)

17.03.10:”Jeg husker fremdeles den dagen da jeg bestemte meg for å flykte fra mitt land. Det var i Iran. Islamistene gjorde livet til en konsentrasjonsleir der folk kollektivt lyttet til presteskapets regler. Protesterte man med å si sin mening, ble man likvidert eller arrestert, og situasjonen er slik fortsatt.”

Her er hele appellen til Lily Bandehy under demonstrasjonen for ytringsfrihet på Eidsvolls plass i går:

Ytringsfriheten skriker etter støtte og hjelp i Norge.

Ytringsfriheten opplever daglige tragedier. Den er arrestert av islamistene og deres norske støttespillere.

Jeg husker fremdeles den dagen da jeg bestemte meg for å flykte fra mitt land. Det var i Iran. Islamistene gjorde livet til en konsentrasjonsleir der folk kollektivt lyttet til presteskapets regler. Protesterte man med å si sin mening, ble man likvidert eller arrestert, og situasjonen er slik fortsatt.

I Iran ble jeg kvalt som menneske, rett og slett fordi min sjel manglet frihet. Friheten og mennesket er ett. Det var presteskapet og shari´aloven som tok fra folket drømmen om friheten. Drømmen om å si sin mening uten at man måtte frykte forfølgelse.

Jeg flyttet til Norge for å si min mening uten å frykte noe. Norge er ytringsfrihetens hjemland. Nordmenn er frie mennesker. Slikt hørte jeg om Norge, og slik drømte jeg om Norge.

Men i dag opplever jeg at ytringsfriheten er blitt en illusjon. Det er fordi islamistene gjennom vold og trusler har fått offentligheten til å frykte dem. Islamistene tåler ikke kritikk. Tåler ikke at islam blir kritisert. Kritikk er blitt betraktet som en fiende. Som rasisme og hat.

Jeg vet at vi som kom til Norge, har ført vår kultur og religion med oss. Hvis vi skal holde fast ved vår religion og kultur, kan vi ikke nyte friheten, og vi kan aldri gi uttrykk for våre meninger.

Integrering betyr at vi kan benytte ytringsfriheten til å tolke religionen på en ny måte. Vi må forstå religion på en måte som ikke kolliderer med demokrati, likestilling og ytringsfrihet. Islam må tilpasse seg demokratiet om vi muslimer ønsker å leve i Europa i fred.

Islam er en religion som må finne sin plass i det moderne samfunnet innenfor rammen av religionsfrihet og ytringsfrihet. Men å benytte demokratiet til å snike seg inn i samfunnet med religiøse krav som hindrer ytringsfrihet, vil føre til problemer nå og i framtiden:

Islamistene må høre dette. Vi vet at talsmenn og menigheter er knyttet til Muslimbrødrene og andre politiske organisasjoner, og at de har en politisk agenda. Til dem vil jeg si: Ikke lag problemer for oss og dere selv, for det norske samfunnet og framtiden. Til dem vil jeg si: Ikke gi ekstreme krefter legitimitet ved at dere reiser krav som truer landets kultur og verdier. La oss leve i fred.

Å trykke karikaturene, og kritisere islam er en del av ytringsfriheten i dette landet, og er en del av medias arbeid. Vår oppgave som muslimer er å forstå at tid og sted vil kreve av oss at vi nytolker vår tro og teologi slik at islam blir en av landets religioner, ikke en fremmed religion som konkurrerer om makt.

Vi er i en viktig fase i utviklingen av vårt flerkulturelle samfunn. Islam har full rett til å leve i Norge under én betingelse: At den tilpasser seg samfunnets grunnleggende verdier: Menneskerettigheter, ytringsfrihet, medias rett til å kritisere, respekt for kvinnens likestilling, homofiles rettigheter og norsk lov.

Det vi må forstå er at islamisme og politikk er knyttet tett sammen og at de to ikke kan skilles. Islamistene tror ikke på demokrati. Men det demokratiskesystemet gir dem mulighet til å komme til makten. De bruker demokratiet til å oppnå politisk makt, og når de har fått den politiske makten, er ytringsfriheten død.

Det er en konfrontasjon mellom ytringsfrihet med humanistiske verdier og en mørk bølge fra middelalderen. Det er en kamp mellom religion og fornuft. I denne kampen har vi plikt til å støtte ytringsfriheten.

Lily Bandehy er forfatter av boksuksessen Jeg kommer fra Iran, som kan kjøpes her.