Ytringsfrihet

Å løfte frem imamer

Det er langt fra bare i Norge politikere og andre i maktposisjon løfter frem bakstreverske imamer og dets like, slik Aamir Sheikh gjorde da Dagbladet kom i hardt vær nylig: Sheikh ordnet et ”dialogmøte” mellom vennen til Yusuf al-Qaradawi, imam Mehboob ur-Rehman i den islamistiske grupperingen Islamic Cultural Centre (ICC), og redaktør Lars Helle. Slik gir Sheikh både imamen og ICC status som gir dem ytterligere makt blant sine egne. Det samme foregår i Danmark, mener Ralf Pittelkow, kommentator i Jyllands-Posten.

Publisert 1.mars 2010. Gjengitt med tillatelse fra Pittelkow

Regeringen snorksover

Af Ralf Pittelkow

Et møde for somaliere vidner om, at regeringen er væk i værdipolitikken. Det kan koste den dyrt.

Alt tyder på, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) yder en overbevisende indsats i det konkrete politiarbejde mod terror. Men PET har også påtaget sig en bredere rolle med at forhindre radikale islamiske holdninger i at brede sig. Her synes der at være problemer.

I forsøget på at bekæmpe radikalismen spiller PET i for høj grad med på radikale kræfters præmisser. Regeringen burde reagere, men ser ud til at snorksove.

Senest har der været et møde for unge med somalisk baggrund, hvor to PET-medarbejdere holdt oplæg side om side med nogle imamer, der har ry for at radikalisere de unge (Politiken). Moderate kræfter i det somaliske miljø, herunder en kendt og respekteret skikkelse som Mohamed Gelle, advarer mod disse imamers indflydelse.

Betydningsfulde

PETs intention med deltagelsen har naturligvis været at sige nogle fornuftens ord til de 300 forsamlede unge. Men radikale kræfter bruger den slags fælles optræden til at vise de unge, hvor indflydelsesrige og betydningsfulde de er. PET’s tilstedeværelse på et sådant udadvendt møde fremmer altså disse kræfters agitation i forhold til de unge.

Når mødet er slut, er det jo ikke PET, der følger op med en løbende kontakt til de unge. Det er blandt andet de pågældende imamer, der nu kan gøre det med så meget større pondus.

PET’s overvejelser i den forbindelse virker naive. Desværre er det ikke første gang man har fået indtrykket af naivitet i forbindelse med PET’s bredere forebyggende indsats.

Politisk korrekt bølge

På et tidspunkt hoppede PET således på en politisk korrekt bølge fra udlandet, hvor man søgte at skifte velkendte ord ud med et ”nysprog” for følsomme muslimer. Ifølge PET skulle blandt andet det centrale islamiske begreb ”jihad” fjernes fra denne verbale skånekost.

I Storbritannien nåede den politiske korrekthed sin kulmination, da en minister i fuldt alvor fik omdøbt ”islamisk terror” til ”antiislamisk virksomhed”.

Man husker også den tidligere chefkriminalinspektør i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, som forsvarede de imamer, der i Muhammed-konflikten faldt Danmark i ryggen.

PET-inspektøren roste disse imamer som moderate, fordi de havde bidraget til at forhindre voldelige konfrontationer. Det sidste var jo godt, men det gjorde dem ikke til moderate. Bonnichsen syntes uvidende om, at de tilhører en strømning i islam, der har som mål at udbrede shariaen, islamisk ret. Men de vil samarbejde med myndighederne for at fremme deres mål ad den vej.

Imam Ahmed Akkari, der var yderst aktiv med at undergrave Danmark i den muslimske verden, tilbød samtidig en fælles offentlig udtalelse med statsminister Anders Fogh Rasmussen!

Må ikke legitimere de radikale

PET skal naturligvis både følge og tale med muslimske kredse, der ikke er særlig moderate. Men man kunne ønske sig en større bevidsthed om, at PET ikke må lade sig bruge til at legitimere dem udadtil.

Regeringen burde gøre en indsats for at sikre dette, men det gør den ikke. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, der havde en medarbejder til stede på det somaliske møde, siger kun, at man skal være i kontakt med flest muligt, og at der er forsamlingsfrihed. Goddag mand – økseskaft.

Mødet for somaliere vidner om, at regeringen er væk i værdipolitikken. Det kan koste den dyrt.

Illustrasjonsbildet på forsiden er fra Dronning Sonjas besøk hos ICC og ur-Rehman våren 2009