Integrering og integreringspolitikk

Pittelkow om kjønnsdelte foreldermøter

Når danske skoler velger å legge forholdene til rette for radikal islamtolkning, da har det gått over alle støvelskaft. Igjen ser vi et stygt utslag av misforstått toleranse for det mest intolerante. Ralf Pittelkow, politisk kommentator i Jyllands-Posten, er ikke imponert over den verdimessige svaksyntheten, som får presumptivt oppegående personer (skolepersonell) til å gå islamisters ærend.

En dansk-islamisk folkeskole

Af Ralf Pittelkow

Muslimer bør følge samme regler og få samme behandling som alle andre i Danmark. Hverken mere eller mindre.

Holbergskolen i København holder denne torsdag aften forældremøde om mobning. Det bliver ikke noget helt almindeligt møde.

Kun mødrene har lov til at deltage. Nogle muslimske mænd vil nemlig ikke have, at deres koner deltager i møder, hvor der er andre mænd til stede. Skolen har så valgt at holde mændene helt ude for at få disse kvinder med.

Dermed accepterer man den kønsadskillelse, som er et centralt princip inden for radikal islam. Man gør det utvivlsomt i den bedste mening og i troen på, at det gavner integrationen.

Grundværdi

Men man gavner ikke integrationen ved at acceptere kønsadskillelse i en dansk folkeskole, som er bygget på den grundværdi, at den skal være den fælles skole for hele folket.

Konkret er udelukkelse af fædre en krænkelse af disses rettigheder. Men der er langt videre perspektiver i det. Over hele Europa ser vi i disse år muslimske indvandrergrupper, som kræver dele af samfundet indrettet på deres præmisser. Fra adskilt svømmeundervisning til retten til at bære islamisk tørklæde i alle offentlige embeder.

På det større plan er der krav om at lade islamisk ret vinde indpas – i Storbritannien har man nu såkaldte sharia-domstole. Samtidig har vi i Danmark oplevet presset for, at vi skal underlægge os islamiske regler for ytringsfriheden (Muhammed-sagen).

Politiske kræfter

Nogle muslimer rejser særkrav uden at gøre sig politiske overvejelser. De vil bare ikke omstille sig til kulturen i det samfund, som de er blevet en del af. Men der er også bevidste politiske kræfter, der vil skabe muslimske parallelsamfund for at ændre de europæiske samfund i islamisk retning.

Parallelsamfund, hvor muslimer lever i deres egen verden med deres egne normer, er gift for integrationen. Både forskning og almindelig erfaring viser, at den store afstand mellem befolkningsgrupperne er ødelæggende for tilliden mellem mennesker. Den tillid som er så vigtigt et aktiv i det danske samfund.

Tag Storbritannien, som meget langt giver efter for de muslimske særkrav. Det er et af de lande, hvor muslimerne føler den største afstand til det omgivende samfund.

Uholdbar minister-reaktion

Det gavner på ingen måde integrationen, hvis vi villigt sælger ud af egne værdier for at undgå konflikter på kort sigt. Hvis der er noget, der skaber foragt for vores kultur blandt muslimske indvandrere, så er det synet af, at vi er slaskede, svage og uden stolthed i forhold til vores værdier.

I den konkrete situation er det fristende at bøje af. Herregud. Men gradvis vil det påvirke samfundet – ikke mindst fordi den muslimske befolkningsandel i Europa vil stige kraftigt.

Derfor er undervisningsminister Bertel Haarders reaktion på den konkrete sag fra Holbergskolen uholdbar. Han udtaler sig meget kritisk, men vil ikke blande sig. Med den holdning vil vi netop få stadig flere sager, der ”løses” ud fra, hvad der er lettest i den lokale sammenhæng. Men dette er i udpræget grad et fælles samfundsanliggende, som kræver centrale regler.

Holbergskolen og andre kan holde en uformel kontakt til de muslimske mødre. Men forældremøder er for alle.

Muslimer bør følge samme regler og få samme behandling som alle andre i Danmark. Hverken mere eller mindre.

Vi har en dansk folkeskole. Vi skal ikke have en dansk-islamisk folkeskole.

Gjengitt med tillatelse fra Pittelkow.