Ytringsfrihet

Italia skal forby burka

Ansiktstildekning blir forbudt I Italia, sier likestillingsministeren Mara Carfagna. “Dette er et hellig slag for å beskytte innvandrekvinners verdighet og rettigheter,” hevder hun. Samtidig meldes det om at wahhabister sponset av Saudi-Arabia og Kuwait betaler albanske kvinner i Makedonia 200 euro i måneden for å bruke burka.

Hege Storhaug, HRS

Jeg har spådd at enten Frankrike eller Danmark blir det første landet i Europa som med egen lovgivning forbyr ansiktstildekning i det offentlige rommet. Danmark mener nå at de allerede har retningslinjer som gjør at ansiktstildekning kan forbys i skolen, utdannelsesinstitusjoner, i arbeidslivet (offentlig som privat), og i offentlige transportmidler. Etter lang tids debatt er derfor et eget lovforbud lagt dødt. I Frankrike har statsminister Francois Fillon sagt at han ønsker forbud, og har derfor bedte et statlig råd om finne ”juridiske løsninger” Vi kan altså forvente at det blir et eget lovforbud i Frankrike, men når det kommer, er mer usikkert.

Men; min spådom om at Frankrike eller Danmark blir det første europeiske landet som forbyr ansiktstildekning, kan vise seg å bli feil. For nå sier Italias likestillingsminister Mara Carfagna at foten skal settes ned, og flagget skal heises for kvinners verdighet og rettigheter:

“This is about a sacrosanct battle to defend the dignity and rights of immigrant women.”Carfagna bekrefter følgende, mens hun lener seg på religiøse autoriteter i Kairo og Paris:

‘”A law is being studied that would ban the use of a burqa and niqab, which are not religious symbols – that’s not us saying it, but the top religious authorities of the Islamic world, like the imams of Cairo and Paris.I completely agree with the French initiative, which I think will push other European countries and hence, also Italy, to enact laws on this issue.”

En meningsmåling i Italia viser for øvrig at hele 71 prosent av befolkningen ønsker et lovforbud. Som i Norge, sier muslimske grupperinger at de ”oppfordrer kvinner til ikke å dekke ansiktet”, men de mener at et forbud er ”et angrep på den personlige friheten”. Det er slik man helgarderer seg i debatten, og prøver å unnslippe og ta prinsipielle standpunkt om hva ansiktstildekning handler om. Det meldes videre at ”flere og flere albanske kvinner i Makedonia bruker burka”.

Intelligence sources familiar with the developing situation explain these Albanian women receive monthly checks of 200 euros from very small but dangerous wahhabist sects who are funded by Saudi Arabia and Kuwait.

The ultimate goal is islamication of Europe, country by country through the Muslim minorities.

Makedonia er et fattig land, med en BNP per innbygger på 9 000 US dollar Landet rangeres på 111. plass hva gjelder velstand blant 228 land i verden (Norge er på 5.plass). Det sier seg selv at 200 euro i månedlig inntekt, altså 1.620 kroner, tilsvarende 19.680 kroner i året, må være forlokkende for de svakest stilte. Sammenliknet med gjennomsnittlig BNP på 9 000 dollar, som tilsvarer 53.000 kroner i året, utgjør altså den saudiske sponsingen mer enn tredjedel av den enkelte innbyggernes gjennomsnittlige BNP (som er mye høyere enn gjennomsnittsinntekten, som jeg dessverre ikke fant informasjon om på nettet).

Til og med vi som visstnok har ”burkafobi” kunne blitt fristet til å ta imot et slikt tilbud hvis nøden var stor nok.

Meningsmåling i Storbritannia: En fersk meningsmåling i Storbritannia viser samme tendens som i Italia: to av tre vil forby ansiktsslør.