Kvinner og likestilling

Israel støtter kjønnsdelte busser

Ortodokse jøder ønsker seg kjønnsdelte busser i Israel. Argumentet er (selvsagt) at det er kvinner som ønsker det, for det må jo være åpenbart at kvinner i Israel synes det er helt flott å bli henvist bak i bussen. Høyesterett har sagt nei, men saken ble anket. Nå støtter transportministeren ideen – så lenge kjønnsoppdelingen er frivillig.

For en stund siden skal Israels høyesterett ha fastslått at de offentlige busselskapene Egged og Dan ikke gis anledning til å dele passasjerene etter kjønn. Det får de heller ikke gjøre i områder hvor kundegrunnlaget hovedsakelig er ortodokse jøder. Saken ble anket, og nå har regjeringens transportminister gått god for ideen. Forutsetningen er at passasjerene frivillig aksepterer kjønnsdelingen, melder Kristeligt Dagblad.

Det er som å høre argumentene for at muslimske kvinner skal dekke seg til, om det er med hijab i offentligheten, burkinien i svømmehallen eller deres ”rett” til å uniformere seg med burka. Jeg tviler på at forkjemperne for forannevnte liker å bli slått i hartkorn med Israels utspill, men tankegangen gir uansett samme resultat.

Derimot møter Israels transportdepartementets anbefaling kritikk fra sekulære kretser.

Rachel Azaria fra Jerusalems byråd beskylder transportministeren for å smiske med det to ortodokse partier i regjeringen, Shas og Agudat Israel.

– Kvinner skal ikke tvinges til å sitte i den bakerste delen av bussen bare fordi de ortodokse partiene har en sterk posisjon i regjeringen, sier Azaria.

Religious Action Center, som kjemper mot religiøs tvang, bekymrer seg over at det åpnes opp for kjønnsdeling på bussene – ikke minst overfor de kvinner som ikke vil akseptere å bli henvist bakerst i bussen.

– Transportministeren er nødt til å forklare hvordan denne såkalte frivillige ordning skal verne om de kvinner som ikke har tenkt å sitte på de bakerste plassene, sier Einat Horowitz, leder for senterets juridiske avdeling.

Det fremkommer også at det allerede over tid har blitt praktisert kjønnsdelte busser, da fordi bussene særlig blir benyttet av ortodokse jøder. Men praksisen har foregått uten Høyesteretts velsignelse. Praksisen har også ført til voldelige situasjoner, da nettopp fordi kvinner har nektet å etterkomme kravet om å sitte bak i bussen. Horowitz mener således at transportdepartementets anbefaling ignorer behovet for å finne alternativer til dem som ikke ønsker å reise med kjønnsdelte busser.

I Jerusalem skal mange av byens sekulære ha sluttet å benytte spesielle busslinjer fordi de ortodokse allerede nå tvinger passasjerene til å praktisere kjønnsdelingen.

– Jeg har funnet en ny måte å dra til universitetet. Jeg kunne ikke holde ut å kjøre med de kjønnsoppdelte busser. Det minner meg om Iran, og ikke det Israel jeg kjenner, sier 24-årige Tina, som studerer på Det Hebraiske Universitet, og som hver dag skal krysse det ortodokse Meah Shearim-kvarter for å komme til universitetet.

Men om anbefalingen møtes med skepsis i sekulære kretser, så jubles det til gjengjeld i de ortodokse kretser.

– Vi er meget glad for ministerens anerkjennelse av den ortodokse befolknings behov. Syv land i verden har kjønnsoppdelte busser for de kvinner som ønsker det, og derfor er det også fullt ut legitimt for Israel å innføre kjønnsoppdeling, sier Shimon Stern fra Den Ortodokse Komité for Transport.

Nå er det best vi holder kjeft om ”andre ting” minst syv land i denne verden praktiserer – hvis vi helst ser at det ikke innføres, ei heller i Israel.