Vold og overgrep

Homoseksuell adferd i Afghanistan

Amerikanske tropper sør i Afghanistan har fått seg en overraskelse. Homoseksuell adferd er usedvanlig utbredt blant pashtunerne, noe de selv benekter fullstendig. I en rapport sies det at hele regionen er i en seksuell identitetskrise. Det er alminnelig at menn har sex med menn, beundrer andre menn fysisk, har seksuelle forhold med gutter, og avviser kvinner både sosialt og seksuelt. Likevel benekter de totalt merkelappen homoseksuell.

Hege Storhaug, HRS

Undersøkelsen som Fox News har fått tilgang til, ble til i et ledd for bedre å forstå afghansk kultur og slik kunne styrke samhandling og forståelse med lokalbefolkningen. Enheten som foretok undersøkelsen sier rett ut at adferden til noen afghanske menn ”ofte har frustrert” de vestlige styrkene. Det fortelles blant annet om en gruppe afghanske tolker der alle hadde fått gonoré analt. Mennene nektet for at de kunne ha blitt smittet seksuelt, ”fordi de ikke var homoseksuelle”. Å være homoseksuell, altså å elske en annen mann, er nemlig forbudt i følge islam. Dette betyr imidlertid ikke at de ikke kan ha sex med menn for ”seksuell tilfredsstillelse”, ifølge de samme mennene.

The research unit, which was attached to a Marine battalion in southern Afghanistan, acknowledged that the behavior of some Afghan men has left Western forces «frequently confused.» The report details the bizarre interactions a U.S. Army medic and her colleagues had with Afghan men in the southern province of Kandahar.

In one instance, a group of local male interpreters had contracted gonorrhea anally but refused to believe they could have contracted it sexually — «because they were not homosexuals.» Apparently, according to the report, Pashtun men interpret the Islamic prohibition on homosexuality to mean they cannot «love» another man — but that doesn’t mean they can’t use men for «sexual gratification.»

Tolkene fant selv et satirisk svar på hvordan gonoreen hadde oppstått: De hadde fått det ved å blande svart og grønn te.

The group of interpreters who had contracted gonorrhea joked in the camp that they actually got the disease by «mixing green and black tea.» But since they refused to heed the medics’ warnings, many of them re-contracted the disease after receiving treatment.

Hvordan en kvinne blir gravid, vet ikke afghanske menn nødvendigvis, akkurat som pakistanske menn. Jeg husker godt historien sykepleieren Laila Josef fortalte meg i 1993 på helsestasjonen hun var ansvarlig for i Nord-Pakistan, nærmere bestemt i Besham. En dag ble hun oppsøkt av et fortvilet ektepar som bodde i de grisgrendte fjellstrøkene her Himalaya starter. De hadde vært gift i flere år, fem eller syv år om jeg husker rett. Kvinnen ble imidlertid ikke gravid. Laila undersøkte henne, og det viste seg at hun fremdeles var jomfru. Kunnskapen de hadde om ”parring” hadde de fra dyrene, og dermed var feil kroppsåpning blitt benyttet gjennom disse årene. Laila hadde tatt frem anatomiplakatene sine, og tegnet og forklarte.

Ett år senere banket det på Lailas dør. Mannen hadde tatt den langt turen til stasjonen igjen, med et guttebarn i armene, som han takknemlig og stolt ville vise henne.

Historien som fortelles fra Afghanistan er svært annerledes. Medisinsk amerikansk personell hadde forklart en mann om forplantningens abc. Det falt ikke i god jord.

The U.S. army medic also told members of the research unit that she and her colleagues had to explain to a local man how to get his wife pregnant.

The report said: «When it was explained to him what was necessary, he reacted with disgust and asked, ‘How could one feel desire to be with a woman, who God has made unclean, when one could be with a man, who is clean? Surely this must be wrong.'»

I rapporten fremkommer det også bekymring for hvordan eldre men med høy status bruker gutter. Kanskje ikke så sjokkerende, all den tid et favorittordtak sier: ”kvinner er for barn, gutter er for fornøyelse”.

The report also detailed a disturbing practice in which older «men of status» keep young boys on hand for sexual relationships. One of the country’s favorite sayings, the report said, is «women are for children, boys are for pleasure.»

Hva er så årsaken til denne kulturelle sykdomstilstanden? Ikke overraskende trekkes den ekstreme kjønnssegregeringen først frem som forklaring, i tillegg til at utgiftene for å kunne gifte seg nesten er uoverkommelige for vanlige folk.

The report concluded that the widespread homosexual behavior stems from several factors, including the «severe segregation» of women in the society and the «prohibitive» cost of marriage.

Og hvordan skal de amerikanske og andre vestlige tropper forholde seg til dette fenomenet? De amerikanske troppene fortelles at pashtun-mennenes ”feminine karakteristika” er “normalt” og ikke en indikasjon på homoseksualitet. Derfor må ikke soldatene avvise den unike versjonen av homoseksualitet som faktisk praktiseres i regionen, ”ut fra et ønske om å unngå vestlig ubehag”. Det vil nemlig kunne føre til at vestlige risikere ikke å forstå en sentral sosial underliggende kraft i pashtunkultur”.

Though U.S. troops are commonly taught in training for Afghanistan that the «effeminate characteristics» of Pashtun men are «normal» and not an indicator of homosexuality, the report said U.S. forces should not «dismiss» the unique version of homosexuality that is actually practiced in the region «out of desire to avoid western discomfort.» Otherwise, the report said, Westerners could «risk failing to comprehend an essential social force underlying Pashtun culture.»

Tja, normalt og normalt. Det riktigere svaret er vel at dette først og fremst er et ekstremt utslag av islams kjønnsfascisme og praksis med brudepris. Og praksisen sier også mye om maktforhold mellom de eldre og gutter, og dermed om mangel på respekt for barns ukrenkelighet.