Innvandring

Engelske kvinner ønsker mer kontrollert innvandring

En spørreundersøkelse blant kvinner i Storbritannia avdekker at et overveldende flertall ønsker innvandringen til landet dramatisk redusert. Hvis ikke så skjer vil landet miste sin identitet, hevder medlemmene av kvinneorganisasjonen The Townswomen's Guild.

Hele 95 prosent mener at en innvandring på dagens nivå vil føre til ”at vi mister vår nasjonale identitet til en viss grad”. 28,5 prosent mener at Storbritannia skal et forbud mot innvandring, men fem prosent gikk inn for en politikk som tilsier ”en inn, en ut”.

The Townswomen’s Guild (TG), som ble etablert i 1929 etter at kvinnene hadde fått stemmerett, har som formål ”å utdanne kvinner til godt statsborgerskap”. I dag har organisasjonen mer enn 34.000 medlemmer i alderen 18 til 80 år, som engasjerer seg i alt fra vold til nedleggelser av lokale postkontor.

TGs leder, Sue Smith, forteller at organisasjonen aldri har vært redd for å gripe fatt i vanskelige spørsmål, og viser til at TG fikk enorm reaksjon på spørreundersøkelsen om medlemmenes syn på innvandringen. Hele fem ganger flere responderte på denne undersøkelsen i forhold til det som er vanlig. Smith forklarer:

‘For Townswomen the issue isn’t race, it’s numbers and they clearly feel immigration policy needs to protect our way of life and environment and recognise the increasing pressure on already overstretched public services.’

Undersøkelsen avdekket at 90 prosent av medlemmene er bekymret over prognoser fra Office for National Statistics som tilsier en potensiell befolkning på 70 millioner i 2029. 17 prosent mener at nettoinnflyttingen må reduseres med 50.000 i året for å unngå den enorme befolkningsveksten, men nesten 80 prosent mener nettoinnflyttingen må reduseres enda mer.

95 prosent av respondentene ga uttrykk for at nivået på dagens innvandring er skadelig for samfunnet. 64 prosent mener at en befolkning på 70 millioner vil medføre redusert livskvalitet, men en tredjedel forventer ”noe nedgang” i livskvalitet.

Parlamentsmedlem Frank Field (Labour), mener at undersøkelsen er at klart bevis på at vanlige kvinner i Storbritannia er bekymret for virkningen av innvandringen. Han mener de politiske partiene er tåpelige hvis de overser denne bekymringen.

Statsråden for innenrikssaker (Home Office minister) Phil Woolas uttalte i går at regjeringen er bevisst hvilke virkninger innvandringen har på samfunnet, og påpekte at kun de som bidrar til Storbritannias utvikling vil få opphold. Han viste også til at det nye poengsystemet har ført til redusert nettoinnflytting, fra 230.000 i 2007 til 163.000 i 2008.

Daily Mail