Islam

«En trussel mot den globale freden»

Undertrykking av muslimske kvinner ved blant annet hennes reduserte rettigheter, er ”ikke bare en moralsk tragedie, men det er en trussel mot den globale freden”, sa Ayaan Hirsi Ali foran over tusen tilhørere på University of Visconsin, der sikkerhetsforanstaltningene var på nivå med innsjekking ved flyplass.

Hege Storhaug, HRS

Ayaan Hirsi Ali var invitert til å holde foredrag i serien ”Fremragende foredrag”. Hun leverte et budskap som var kritisk til muslimske samfunn og oppfordret til større frihet for muslimske kvinner verden over. Hun åpnet med å fortelle om sin egen bakgrunn og trosforhold.

Hirsi Ali said she uses her personal experiences as a former Muslim to form her views on the treatment of Muslim women. Originally from Somalia, she fled to the Netherlands to escape an arranged marriage, and began to question much of what she had been taught.

“I had wholeheartedly embraced Islam,” Hirsi Ali says of her teenage years. “And yet, there was this deep part of me that rebelled, and I had questions about things that I had no right to ask questions about.”

She said those questions included the topics of modest dress for women and the view of women as the property of their husbands. She cited cases in the Arab world and in the U.S. where violence against women was justified through the Qur’an and Islamic teachings in illustrating her argument.

Hirsi Ali pekte på en av de ømmeste akilleshælene til islam; sharia, som reduserer kvinners rettigheter. Videre oppfordret hun til å dyrke den kritiske sansen i konfrontasjon med en ”av verdens største ulikheter; behandlingen av muslimske kvinner.

In countries under Islamic rule, Ali said, “It is law to disclude women from rights and freedoms enjoyed by men. Marriage and divorce, testimony in court, dress, inheritance. In these issues, Islam scripture is implicit that women are inferior to men.”

She issued a call to action for all Americans to fight against what she views as a human rights violation, stating the issue is more significant than most people realize.

“We must use intelligence and reason to confront what I see as one of the world’s greatest inequalities: the treatment of Muslim women. This inequality is not only a moral tragedy, but is a threat to global peace.”

Hvordan hun forklarte denne globale trusselen, refereres det ikke til, dessverre. Uansett; ordene til Hirsi Ali falt ikke i god jord hos alle, naturlig nok. Noen hadde spesielle behov for å markere sin tilstedeværelse.

Her speech met resistance from many in the audience. Shouts of “Allahu Akbar” were heard, which means “God is great” in Arabic.

Og så kommmer sensuren og korrigeringene: hun vet ikke hva hun snakker om, hun overdriver, dette er ”islamofobi”. Og det dras paralleller til antisemittisme: ville man invitert en antisemitt, altså en jødehater, til å tale, som om Hirsi Ali noensinne har vært preget av hat mot en eneste religiøs gruppe. Alt er som før, med andre ord.

Rashid Dar, president of the campus Muslim Student Association, says Ali is not giving an accurate picture of Islam or of Muslims, and fears possible ramifications of her speech.

“She’s trying to make it seem like Muslims ignore human rights violations. Well, we don’t. She oversimplifies and that’s at the root of the problem, that’s what can become dangerous for us in America,” Dar said.

Hirsi Ali said she thanked the University for providing a forum for free speech, but Dar said he questioned the motivations of bringing such an inflammatory speaker to campus.

“Would an anti-Semitic speaker have been brought to this campus? No,” He said. “But we accept Islamophobic speakers because we’re afraid, and she fits the bill for someone who can confirm our fears. “

Many audience members explicitly showed their support or opposition during the lecture, participation which was emblematic of the debate surrounding her visit.