Ytringsfrihet

Dagbladet kaster skitt på islam, det gjør ikke Frankrike

På lederplass kaster Dagbladet skitt på islam. Du leste riktig, og ja, ramsalt religionskritikk stod jo fremst i redaksjonens lokaler for noen tiår siden. Altså er egentlig ikke utspillet på lederplass overraskende. Endelig en oppvåkning, liksom: nå tar vi historien vår tilbake, nå slutter vi å være så islamofile. I Frankrike har pipa derimot en helt annen lyd: der slår man beinhardt ned på dem som prøver å rettferdiggjøre kvinneundertrykking med religion.

Hege Storhaug, HRS

Er du forvirret? Det ble jeg da tanken slo meg i dag: tenk, Dagbladet slår kategorisk fast på lederplass at burka er et ”religiøst klesplagg”. Hadde jeg vært muslim hadde jeg blitt rasende. Min religion foreskriver liksom at kvinner skal vandre rundt i redselskabinett? Min religion foreskriver liksom den verste kjønnsfascismen av en utrustning verden noensinne har sett? Hvordan våger dere å antyde noe slikt? At likvidering av en kvinnes personlighet er religiøst – altså islamsk? Jeg tror at hadde jeg vært i det rette humøret, så hadde jeg samlet alle mine brødre og søstre, og alle menneskerettighetsaktivister jeg kjenner, og laget århundrets burkabål utenfor Dagbladets lokaler på Havnelageret i Oslo.

Stakkars Dagbladet. Jeg mener det virkelig. For avisen var jo så nært mitt hjerte en gang i tiden. Men de har mistet seg selv. Kritikk av kvinneundertrykking satt i system er ikke lett for avisen lenger, ei heller kritikk av de som fremmer faktiske myter i den offentlige debatten. Hadde de nå bare hatt journalister som tok seg bryet med å sjekke historiske forhold, ja, så hadde de ikke forrådet islam på denne måten. Vår medarbeider i Lahore har imidlertid undersøkt saken. Rooshanie Ejaz har sjekket historiebøkene og andre kilder grundig, og der står det krystallklart følgende (her sakset fra boken min, Tilslørt. Avslørt, om ansiktsslørets opprinnelse):

Sløret på kvinner kan spores tilbake til assyrisk lov ca 1300 år f.kr. og livet blant de kongelige. De kongelige innførte atskillelse av kvinnene i sine harem, og påla dem tildekning ved sløret. Sløret markerte slik ærbarhet, rikdom og sosial status. I henhold til den assyriske loven, var gifte kvinner pålagt å dekke seg med ansiktsslør. Motsatt var sløret forbudt for slavinner og prostituerte. Uten tildekning ble deres underordning sosialt sett markert i det offentlige rommet og i haremet. Brøt de prostituerte og slavinnene forbudet mot å bære slør, ble de pisket som straff.

Også i antikkens Hellas (fra ca år 900 f.Kr.) og i Persia (fra ca 850 år f.Kr), var velstående kvinner strengt tildekt med slør. Det samme var tilfellet i India før Muhammeds tid. Kvinner som tilhørte høykasten rajput, brukte slør, og markerte slik sin høye status, mens lavkastenes kvinner var utildekte.

Men Dagbladet vil altså ha det til at ansiktstildekning er noe hellig, det er islam, og derfor må det beskyttes. Pekefingeren i lederkommentaren slår hardt ned på Lise Christoffersen i Ap som ønsker ansiktstildekning ut av det offentlige norske rommet, både av hensyn til kvinners frihet og vår sikkerhet. Dette skriver Dagbladet:

Å forby religiøse klesplagg er en grunnleggende illiberal og menneskerettsstridig idé, og det er vårt håp at Christoffersens utspill blir raskt parkert innad i partiet hennes. Vi håper også at den hule likestillingsretorikken som brukes for å legitimere forslaget blir gjennomskuet. Det er håpløst korttenkt å tro at det vil fremme kvinnefrigjøring å nekte burkakledde kvinner å vise seg i det offentlige rom.

Nei, sier dere det. Og hvor mange støttespillere har dere for dette synet? Jeg vil anslå 10 – 20 prosent av befolkningen (for å gardere litt, maks 30 prosent). Hvorfor? Fordi folk kan jo legge sammen at to pluss to er fire. For: ville Dagbladets etikkredaktør og nå konstituert redaktør, Lars Helle, tatt på seg en slik utrustning, eller tålt at noen han brydde seg om gjorde det? Fordi ”det gir meg frihet”…

Toleransen i Dagbladet har sprengt alle grenser. Hva mer skal tolereres? Tolereres i ”liberalitetens og menneskerettighetenes navn”. At opplaget krymper og krymper, er selvforklarende.

Fra Frankrike er det helt andre toner. Som i 2008, omtalt på rights, nektes menn som tvinger kvinner inn i ansiktsslør statsborgerskap. Den er god. Den vitner om en helt avgjørende verdimessig holdning – hvis Europa skal leve opp til opplysningstidens idealer. At Dagbladet ikke mener at vi skal følge i disse fotsporene, er først og fremst avisens interne problem – og dermed økonomiske problem. Altså snakker vi om komplett misforstått toleranse på bekostning av menneskers mulighet for et verdig liv.

Her er Frankrikes holdning, sakset fra Jyllands-Posten, som forteller at Frankrike ikke gir statsborgerskap til menn som nekter hustruen retten til å vise ansiktet:

Frankrigs integrationsminister, Eric Besson, nægter at give en udenlandsk mand, hvis nationalitet endnu ikke er offentliggjort, statsborgerskab, fordi han har frataget sin franske kone retten til at vise sit ansigt. Manden har tvunget konen til at bære et traditionelt islamisk slør. Det oplyser BBC News.

«Efter vores undersøgelse er blevet afsluttet, står det klart, at kvinden er blevet frarøvet sin frihed til at vise sit ansigt utildækket. Hun er også blevet nægtet ligestilling,» udtaler Eric Besson i en pressemeddelelse.

I Frankrig bliver reglerne om udøvelse af religiøs praksis strammet i disse uger.

I sidste uge foreslog et parlamentarisk udvalg i Frankrig et delvist forbud mod det islamiske slør, og Eric Besson har altså onsdag underskrevet det dekret, der nægter den udenlanske mand fransk statsborgerskab.

Frankrigs premierminister, Francois Fillon, har også bedt landets øverste retsinstans om hjælp til at lave af en lov imod brug af burka eller niqab.

I 2008 nægtede en fransk domstol statsborgerskab til en marokkansk kvinde med den begrundelse, at hendes praksis af islam var uforenelig med de franske værdier.