Ytringsfrihet

Vil ikke ha burka i Danmark

Den danske regjeringen står samlet og er krystallklar: Ansiktstildekning skal ut av skolen, utdannelsesinstitusjoner, arbeidsplasser og offentlige institusjoner. Ansiktstildekning ”hører ikke hjemme i det danske samfunnet”, sier Løkke Rasmussen og co. Å begrense bruk av burka og liknende fordrer ikke ny lovgivning. Reglene er der i dag. Men én ny endring kommer; straff for dem som tvinger noen inn bak ansiktssløret: strafferammen fordobles til fire år.

Hege Storhaug, HRS

Den danske regeringen melder klart ifra at tildekte kvinner i burka og niqab (jeg formoder et samme gjelder for menn…), verken hører hjemme på skoler, universiteter, arbeidsplasser, i forretninger eller på offentlige kontorer, melder Berlingske Tidende I sin redegjørelse sier regjeringen at den ”oppfordrer til at de eksisterende regler og muligheter for faktisk å begrense bruken av burka og niqab anvendes fullt ut”. Og videre: Burka og niqab står i diamentral motsetning til de grunnleggende verdier vi har bygget vårt samfunn på. Og burkaben og niqaben er en fornedrelse og foornærmelse overfor det å være menneske og åpent å kunne møte verden som et selvstendig individ. Bruken av burka eller niqab reduserer mennsket til å være et spørsmål om kjønn, og frarøver kvinnen retten til å tre inn i et danske samfunnet på likefot som menn og kvinner som ikke bærer burka eller niqab.”

Det var De Konservatives integreringspolitiske talsperson Naser Khader, som står bak debatten om forbud som ble fyret av for et halvt år siden.

Debatten brød løs for et halvt år siden, da den konservative integrationsordfører, Naser Khader, foreslog et burkaforbud. Dansk Folkeparti var straks med på idéen, hvorimod Venstre var mere tilbageholden. Derfor nedsatte regeringen et udvalg, der skulle analysere brugen af burka og niqab.

Statsministeriet skriver i, at alle uddannelsesinstitutioner med fuld ret kan stille krav til, at både lærere og elever skal have et synligt ansigt.

Offentlige arbejdsgivere kan også kræve, at hjemmehjælpere, pædagoger, sagsbehandlere og andre offentligt ansatte viser deres ansigt. Kolleger, kunder og samarbejdspartnere kan med fuld ret kræve, at privatansatte ikke skjuler deres ansigt.

Også politi, bussjåfører og togfører kan kreve at kvinner viser ansiktet for å tilkjennegi idetiteten sin.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) og indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) vil mødes med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner for at sikre, at de gældende regler tages i brug.

Mens der ifølge regeringen ikke er brug for nye regler, så skal strafferammen hæves til fire år for personer, der tvinger andre til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler ansigtet. Regeringen vil også ændre retsplejeloven, så et vidne ikke må skjule ansigtet med mindre retten undtagelsesvis tillader det.