Integrering og integreringspolitikk

Tyrkere i Østerrike har snudd ryggen til staten

Over halvparten av de om lag 220 000 tyrkerne i Østerrike ønsker at sharia skal innføres i rettsvesenet. Tre av fire mener at å følge islams påbud er viktigere enn demokratiet. 45 prosent av unge tyrkere er ikke komfortabel med levesettet og verdiene i Østerrike

Undersøkelsen, som er presentert i Bayern Kurier har fått alarmklokkene til å gå i den østerrikske regjeringen. Den avdekker videre at unge tyrkere har utviklet en subkultur og at halvparten av dem er mer opptatt av ”gamlelandet” enn landet de bor i og er statsborgere av. 55 prosent av de unge mener at barna deres ikke skal gifte seg ut av egen etnisk gruppe.

Kun 26 prosent av tyrkeren opplever selv at de er integrert i Østerrike. 76 prosent av dem ser daglig på tyrkiske TV-kanaler.

Tyrkerne vil helst ikke ha andre naboer enn tyrkere. De er særlig fiendtlig innstilt til jøder og ateister: 40 prosent vil ikke ha en jødisk nabo, 57 prosent avviser ateister som nabo. Om lag en tredjedel sier det samme om kristne. 20 prosent sier at de i prinsippet ikke ønsker ”en utledning” som nabo.

Artikkelen er hentet hos snaphanen.dk