Islam

“Sex” i Saudi-Arabia

Om lag 20 år etter menopausen er fremdeles kvinner I Saudi-Arabia seksuelle objekt for islamtolkerne. Derfor er en enke på 75 år nå dømt til 40 piskeslag og fire måneders fengsel. Hennes forbrytelse er at hun ”blandet seg med to menn” som brakte brød til henne. Enken har således hatt kontakt med fremmede menn, som da automatisk betyr at hun kan ha hatt sex med dem.

Hege Storhaug, HRS

Det må rett og slett være flaut å være muslim når man leser om slike sykelige og kvalmende historier. Og også svært opprørende i forhold til at ens trostilhørighet kan brukes på denne måten. Det er likevel ikke til å komme unna: islams kjerne er så sexfiksert at det tipper lett over både i grotesk, absurd og brutal virkelighet. Kvinnen som ble dømt for å ha hatt kontakt med ”fremmede” menn, ble altså observert sammen med nevøen (!) til den avdøde ektemannen, som da ikke anses å være i nær slekt med henne og således ”tillatt” for henne. Historien er verre enn dette, for ifølge enken anser hun denne nevøen for å være sin sønn ettersom hun ammet han som spedbarn, hvilket ifølge islamsk lov betyr at hans status er nettopp at han er hennes sønn – som hun da ikke kan gifte seg med.

De to mennene ble også dømt til både fengsel og piskeslag for den «seksuelle» hendelsen.

Kvinnen heter Khamisa Sawadi, og er av syrisk opprinnelse. Ifølge dommen skal hun også deporteres til Syria når straffen er sonet. Mennene hun ”blandet seg med” er 24-år gamle, som på kvinnens forespørsel hadde spurt dem om de kunne bringe henne fem brød. De velvillige mennene brakte de fem brødene på kvinnens dørstokk der de ble arrestert av det såkalte religionspolitiet. Det skal ha vært faren til den ene mannen som sladret til politiet om de fem brødene, og som også beskyldte Khamisa for korrupsjon (spesifiseres ikke hva som menes med korrupsjon, men ut fra min erfaring fra Pakistan, menes ”mental korrupsjon”, altså at kvinnen prøvde å forføre de unge herrene).

Det er dog ”lyspunkt”, og et slikt begrep kan brukes, i denne beduin- og stammekulturen, melder Foxnews. I forrige måned avsatte kongen sjefen for det religiøse politiet og en geistlig som godkjente at eiere av TV-stasjoner som publiserte ”umoralsk innhold” drepes.

Er kvinner som Khamisa tema for norsk UD i møter med petrodollar-sjeikene? Eller det det money who talks?

Saudi Woman, 75, Sentenced to 40 Lashings