Eksterne skribenter

Seksuelle overgrep utbredt blant muslimer (del 2)

”Det nedlatende synet på kvinner og den masseneurotiske kontrollen med kvinners seksualitet skader også mennenes psykologiske utvikling,” skriver psykolog Nicoali Sennels. Han mener videre at ”de muslimske menns seksualitet perverteres fordi de ikke får et avslappet og kjærlig forhold til kvinner og den dype følelsesmessige glede og utvikling, som kjærlig, følsom og respektfull elskov mellom kvinne og mann gir. De muslimske menn avstumpes, deres seksuelle prestasjon blir ufølsom og uten særlig hensyn til kvinnens lyst og behov. Og ifølge de jentene - herunder to erfarne prostituerte – som jeg har snakket med, er resultatet at muslimske menn holder kortere i sengen og gir mindre glede enn andre menn”.

Af Nicolai Sennels, for HRS

Det islamiske paradis for liderlige og perverse muslimske mænd fik sin egen juridiske paragraf i foråret 2009 i Afghanistan. Her underskrev den afghanske præsident Hamid Karzai en lov, som reelt gav landets mænd lov til at voldtage deres koner, hvis der gik mere end fire dage uden sex. Loven blev heldigvis trukket tilbage efter internationalt pres.

Medierne og den biografiske litteratur er desværre fyldt med beretninger om muslimske mænds voldtægter og seksuel mishandling af piger. Den kønne, intelligente og modige somaliske kvinde Ayaan Hirsi Ali har beskrevet det i tårevædende detaljer i hendes bøger om livet i det muslimske miljø. Medierne beretter også jævnligt om groteske eksempler. Et af mange nylige eksempler er en 16-årig jordansk pige, som blev dræbt af sin onkel med otte pistolskud forskellige steder i kroppen, fordi hun var blevet voldtaget. Eneste formildende omstændighed – hvis man kan tale om en sådan – var, at onklen ventede med at dræbe niecen, indtil hun havde født sin voldtægtsmands barn. Tidligere samme sommer blev en kun otteårig pige overladt til sig selv af sine muslimske forældre, fordi de ville redde familiens ære efter at pigen var blevet gruppevoldtaget af fire drenge. Landsorganisationen for Kvindekrisecentre i Danmark har oplevet en 4-dobling af børn og unge, som søger beskyttelse mod bl.a. overgreb i hjemmet. Sekretariatsleder Lene Johannesson udtaler: «Selvom indsatsen for integration efterhånden har stået på i en del år, så bliver især unge piger stadig udsat for æresrelaterede overgreb.»

Muslimske mænds syn på kvinder er muligvis også årsagen til, at 100 procent af alle overfaldsvoldtægter i Oslo (voldtægter, hvor gerningsmand og offer ikke kendte hinanden i forvejen) i både 2006, 2007 og 2008 blev begået af indvandrere med såkaldt ikke-vestlig baggrund. En særlig ondsindet udgave af fænomenet blev afsløret i februar 2009: En irakiske kvinde havde arrangeret hele 80 voldtægter af andre kvinder. Formålet var give ofrene det indtryk, at de nu ikke længere har noget at leve for, og at den eneste måde de vil kunne redde deres egen og familiens ære på, var at blive selvmordsbombere.

Ifølge islam skal kvinder i øvrigt kunne fremvise mindst to mandlige vidner, hvis de skal kunne føre en sag i retten. Skulle kvinden i muslimske lande med sharia-lovgivning således have modet til at melde voldtægten, vil det være så godt som umuligt at vinde sagen – for skulle der have været to mandlige vidner tilstede ved voldtægten, har de formentligt langt oftest selv deltaget i overgrebet.En meget stor del af verdens cirka 700 millioner muslimske kvinder står altså uden reel beskyttelse overfor seksuelle overgreb fra både mandlige familiemedlemmer og andre mænd i miljøet. Alt for ofte udnyttes dette af muslimske mænd. Hvad angår hensynet til kvindens lyst, er det faktisk i mange muslimske lande ilde set, at kvinden overhovedet har lyst – hvilket fører til, at man skærer de erogene dele af kvindens køn væk, helst inden de når puberteten. The New York Times fortalte 20/1 2008 således i artiklen «A Cutting Tradition», at 96 procent af alle pigerne i verdens folkerigeste muslimske land, Indonesien, bliver omskåret inden de fylder 14 år. Klamt.Islam perverterer muslimers seksualitetHvorfor har kvinder og ikke mindst kvinder ret over egen krop og seksualitet mindre værdi end mænd i islam og det muslimske miljø? Hvorfor bliver muslimske kvinder slået, voldtaget og lemlæstet i langt højere grad end kvinder fra andre kulturer? Der er mange bud, hvoraf Koranen selvfølgelig er det mest konkrete: Kvinder er ganske enkelt laverestående end mænd ifølge Allah og hans profet Muhammed (Koranen, kap 4, vers 34).Udover Koranen vil jeg som psykolog også pege på det psykologiske faktum, at det vi er bange for, bryder vi os ikke om. Efter at jeg har haft mere end 100 mandlige muslimske klienter i psykologisk behandling er det mit klare indtryk, at muslimske mænd føler sig skræmte og usikre over, at kvinders seksualitet er stærkere end mændenes. Kvinder kan elske i længere tid end mænd, og usikre mænd føler ofte stor skam, hvis de ikke kan styre deres udløsning og dermed ikke formår at tilfredsstille kvinden. Ved at lade hånt om kvinder og deres behov, kan disse mænd lettere håndtere det faktum, at kvinder er stærkere end mænd på dette helt grundlæggende område.Det skal selvfølgelig nævnes, at denne psykologiske mekanisme uden tvivl også gør sig gældende blandt mandschauvanister fra andre kulturer – men ingen religion eller kultur har som islam skabt en så udpræget en kult omkring kvinders seksualitet – en kult som handler om at undertrykke og bortgemme kvinders seksualitet og seksuelle lyst. Kristina Aamand udtalte i interviewet «Projekt Ny Mødom. Interview med Kristina Abu-Khader Aamand» fra 21/9 2009, som jeg lavede med hende, at: «Den sociale kontrol af kvinderne har til formål at bevare kernen i den muslimske kultur. En stor del af den muslimske kulturs kerne handler nemlig om kvindens seksualitet.» Her er det i øvrigt ligegyldigt, om kvinder selv påstår, at de frivilligt vælger at gå med tørklæde, slør eller burka. At kvinderne selv deler islams nedsættende kvindesyn gør ikke sagen bedre. Tværtimod.Som professionel psykolog vil jeg altså påstå, at det muslimske kvindesyn ikke kun er til skade for de muslimske kvinder. Det nedladende syn på kvinder og den masseneurotiske kontrol med deres seksualitet skader også mændenes psykologiske udvikling. De muslimske mænds seksualitet perverteres, fordi de ikke får et afslappet og kærligt forhold til kvinder og den dybe følelsesmæssige glæde og udvikling, som kærlig, følsom og respektfuld elskov mellem kvinde og mand giver. De muslimske mænd afstumpes, deres seksuelle præstation bliver ufølsom og uden særligt hensyn til kvindens lyst og behov. Og ifølge de piger – herunder to erfarne prostituerede, jeg har talt med – er resultatet, at muslimske mænd holder kortere i sengen og giver mindre glæde, end andre mænd.Bevæger man sig ned i dybdepsykologien, som i Vesten blev udforsket først af den schweiziske psykiater Carl Gustav Jung, finder man samme psykologiske analyse. Undertrykker man det kvindelige i den ydre verden, fortrænger man tilsvarende ens egne kvindelige kvaliteter (såkaldt «anima»): Man bliver mindre følsom, kreativ, rolig, intuitiv, selvsikker, social og fredelig.Os andre, som elsker kvinder – som værdsætter de ting vi lærer ved at åbne os for dem; som ønsker at de skal være frie til selv at vælge deres seksuelle partnere, påklædning og livsstil; som føler det som vores pligt at beskytte dem, hvis de bliver angrebet eller undertrykt – har kun et skuldertræk tilovers for mænd, som ikke vil lade kvinder leve som de selv vil og ikke har øje for kvinders mange kvaliteter. Mænd der ikke har et afslappet forhold til kvinder, er ofte mandschouvanistiske og følelsesmæssigt umodne – tegn på manglende åbenhed og ægte livserfaring med det smukke køn. Har man sådanne mandetyper i terapi viser det sig langt oftest, at de har meget overdrevne fantasier om deres tiltrækningskraft og seksuelle præstation.Sygelig seksualitetEn sådan pervertering af ens seksualitet og manglende evne til at opleve ligeværdig og gensidig kærlighed er muligvis årsagen til, at mange stærkt troende muslimer har vist sig at have stor interesse for børneporno. Times Online kunne således berette 17/10 2008 i artiklen «Link between child porn and Muslim terrorists discovered in police raids», hvordan britisk politi i deres undersøgelser af formodede terroristers computere har fundet massevis af børneporno. Politiet var overrasket over at finde en tydeligt forbindelse «mellem folk, som tilsyneladende var tilhængere af teokrati og islamisk fundamentalisme og deres brug af børnepornografi.» De pædofile terroristers adfærd ligger ikke langt fra deres profet: Muhammed giftede sig med en seksårig pige og havde sex med hende første gang, da hun var ni år gammel. Og ja: Han terroriserede sine omgivelser med snesevis af krige og gav sine følgere lov til at voldtage ikke-muslimske kvinder.Det faktum, at over halvdelen af alle brude i Afghanistan er maksimum 15 år gamle, ligger også langt fra den både biologisk og psykologisk langt mere forsvarlige praksis, at piger ikke bør have sex førend de er fuldt kønsmodne .Et af de mere groteske eksempler er en otteårig pige i Saudiarabien, som er blevet tvangsgift med en 47-årig mand. Pigen har med sin mors hjælp søgt skilsmisse, men ifølge Saudiarabisk lovgivning – som bygger på Koranen – skal hun blive hos sin knap seks gange ældre ægtemand. En af islam’s øverste ledere, den nu afdøde Ayatollah Khomeini, som ledte den islamiske revolution i 1979 i Iran og var landets højeste politiske og religiøse autoritet indtil sin død i 1989, har skrevet bogen< i> Tahrirolvasyleh, en samling af islamiske leveregler for muslimer. Her skriver han angiveligt, at «En mand kan slukke sin seksuelle tørst ved at bruge en baby. Eneste betingelse er, at han ikke penetrerer vagina, men analsex er ok.» Et andet sted skriver han, at «Det er bedre hvis en pige gifter sig så tidligt, at hun får sin første menstruation i sin ægtemands hjem end i sin faders hjem. Enhver fader som bortgifter sin datter i så ung en alder vil have en permanent plads i himlen.» Og videre: «En mand kan have analsex med dyr så som får, køer, kameler osv. Han bør dog dræbe dyret efter han har fået orgasme.» Og lidt om kvinders rettigheder: ««En kvinde, som har indgået et rigtigt ægteskab, har ikke ret til at forlade huset uden at få lov af sin ægtemand; hun skal være til rådighed for ham og opfylde ethvert af hans ønsker og må ikke nægte at give sig til ham, med mindre der er en gyldig religiøs grund.» Khomeini mener heller ikke, at ægtemænds analsex med deres egne sønner er en gyldig grund til skilsmisse: «Hvis en mand har analsex med sin søn, bror eller far, efter at han er blevet gift, skal ægteskabet fortsætte.» Profeter, religiøse ledere, Koranen og kultur eller ej: Set fra en psykologisk synsvinkel er seksuelle forhold mellem voksne mænd og seksuelt umodne piger eller kvinder, som ikke selv ønsker forholdet, et udtryk for et perverst seksualliv og seksualkultur. Det er tegn på særdeles sørgmodige og dysfunktionelle personligstræk – personlighedstræk, som den muslimske kultur alt for ofte forårsager i de mænd, som vokser op i den. Meget tyder på, at islam og muslimsk kultur således perverterer mændenes seksuelle lyst. Dette er formodentligt hovedårsagen til, at seksuelle overgreb på piger og kvinder tilsyneladende er så udbredt blandt muslimer.Internettets største søgemaskine, Google, bekræfter tilsyneladende, at interessen for de mest perverse og traumatiserende former for sex, er størst i den muslimske verden. Google Trends er et program i Google, der kan vise hvilke lande og sprog, som søger mest på bestemte ord. Skriver man «children sex» i Google Trends, udgør muslimske lande fire ud af fem lande på top-5. De sprog, som oftest søger på «children sex» er indonesisk og arabisk. Søger man på «rape sex», udgør muslimske lande tre ud af fire lande på top-4. Igen er Indonesisk og arabisk blandt de lande, som søger oftest på denne form for sex. Bare for sjov søgte jeg også på «donkey sex». Her viser det sig, at muslimske lande udgør fire ud af landene på top-5, og de sprog, som oftest søger på æselsex er arabisk og tyrkisk. Ayatollah Khomeini ville ikke have løftet et øjenbryn. Der kan selvfølgelig være forskellige grunde til, at interessen for at søge på disse former for sex er så høj i mange af de store muslimske lande, men det er tankevækkende set i lyset af den sygeliggørelse, den frie seksualitet og kærlighed har i islam og den muslimske kultur. Prøv selv på www.google.com/trendsAfsluttendeEvnen til at åbne sig for den frie og givende kærlighed og seksualitet mellem kvinde og mand er grundstenen i psykologisk sundhed. Sålænge kvinder ikke anses for lige i den muslimske kultur, vil muslimske mænd og muslimske samfund være psykologisk halte. Islam og muslimsk kulturpsykologi kan på dette grundlæggende menneskelige område være særdeles usund for den menneskelige udvikling. Konklusionen er, at denne psykologi fører til, at seksuelle overgreb er udbredt i uhyggelig stor grad blandt muslimer.

Del 1 ble publisert 4.januar 2010