Ytringsfrihet

Pakistan fordømmer Aftenposten?

Pakistanske myndigheter skal ha fordømt Aftenpostens beslutning om å publisere Muhammed-tegningene. Aftenposten er usikker på om det medfører riktighet. Utenriksdepartementet (UD) kjenner ikke til om en slik kunngjøring er kommet fra Pakistan.

I en NTB-melding heter det at pakistanske myndigheter kritiserer Aftenpostens beslutning om å trykke de omstridte Muhammed-karikaturene fredag. UD er ikke kjent med protesten fra Pakistan.

– Vi har ikke blitt formelt kontaktet av pakistanske myndigheter i forbindelse med denne saken. Vi er ikke kjent med denne pressemeldingen, sier underdirektør Ragnhild Imerslund i UD til Aftenposten.

Pakistan fordømmer at de danske Muhammed-karikaturene ble gjengitt, og stiller ”velkjente” krav:

Norske myndigheter må sørge for at det blir gitt en passende reaksjon på denne «blasfemiske handlingen», heter det i en kunngjøring fra pakistansk UD.

Kunngjøringen skal ha blitt oversendt til nyhetsbyrået Associated Press. I Aftenposten stiller de seg avventende.

– Nå vet vi jo ikke helt sikkert at dette er riktig. Hvis det stemmer, så tar vi det til etterretning, sier sjefredaktør Hilde Haugsgjerd til sin egen avis.

– Jeg er glad for at forholdene ikke er slik i Norge at regjeringen blander seg inn i hvordan mediene dekker saker. Dette gir en ekstra påminnelse om at vi har et godt system der medier er helt uavhengig av myndighetene, sier hun.

At regjeringen ”ikke blander seg inn i hvordan media dekker saker” er for alle som kjenner Muhammed-saken fra forrige runde, en sannhet som krever modifikasjoner. Og hvis Pakistan har kommet med en slik kunngjøring, så tilsier erfaringene at de mener å tale på vegne av alle 57 landene forent i den muslimske konferanseorganisasjonen OIC.

Se også vårt tilbakeblikk på Muhammed-saken.