Islam

Kondolerer

Konvertitten Trond Ali Lindstad skal ha takk for at han snakker rett fra levra, og ikke med dobbelt tunge inkludert shariaspråk, slik andre islamister i Norge ytrer seg. Lindstad, med fartstid i ml-bevegelsen og med dagens Iran som sitt største forbilde (etter Muhammed og Allah, naturligvis), oppfordrer norske muslimer til å vende Norge ryggen. Gjerne ved bruk av vold og opprør. Helt i tråd med Bin Laden og al-Qaradawis råd.

Hege Storhaug, HRS

Førstkommende torsdag er det debatt i regi av Vårt Land, der dette skal diskuteres: ”Er islam en trussel mot norsk kultur?”. Svaret er et definitivt ja hvis man eksempelvis leser Aftenposten i dag og velger å ta Lindstad på alvor, samtidig som at man tror at Lindstad tilhører et flertall av muslimer i Norge. Det gjør han ikke. Lindstad fikk ikke tilfresstilt sine behov for å underkaste seg totalitær ideologi i yngre år. Marxisme og leninisme ga ikke næring til det åndelige. Da Khomeini gjennomførte verdens første islamske revolusjon i Iran, vendte Lindstad ryggen til Marx og Lenin og omfavnet Allah, Muhammed og Khomeini. Han ”kjøpte full pakke” – det revolusjonære islam – som reflekteres i dagens Aftenposten.

Før jeg fortsetter: Hvorfor Aftenposten trykker denne destruktive ideologens formuleringer, helt ute av kontekst, må man kunne stille spørsmål ved. Aftenposten er notorisk i å løfte frem innlegg fra islamistisk hold. Avisen nekter å behandle destruktive krefter med en annen hånd enn demokratiske og frihetselskende krefter. De likestilles. Det vil si, det har ikke gått så langt i redaksjonen som at Norgespatriotene og Vigrid (hvis det er noen aktivitet igjen i den sistnevnte leiren overhodet), behandles som om de var ideologisk stuerene. Men islamister, de er visstnok stuerene. Aftenposten gjør med andre ord ikke livet hyggelig for vanlige muslimer, som skal forholde seg til Lindstad og andre islamisters forkvaklede tankesett – det dertil uten at det er en eneste foranledning for å trykke Lindstads innlegg.

Lindstad skriver:

Gud er den høyeste autoritet. Han er faktisk den eneste autoritet. Ingen muslim bøyer seg for andre enn Ham.

Her glemte Lindstad at etter Allah, er det Muhammed man skal bøye seg for, deretter ens nærmeste autoriteter, det vil si foreldrene. Absolutt lydighet, altså. Pugg, lytt og lær. Ikke tenke sjæl.

Muslimer skal ikke ta til seg tanker og normer, fra stat eller andre, som ikke er forenlig med islam.

Da er spørsmålet; hvilken islam? Er det Khoemini-islam Lindstad sikter til, så bør han vel for å beskytte seg selv mot belastningene ved å leve i et humant samfunn basert på menneskerettigheter, pakke sakene sine raskest mulig og flytte til Teheran? Eller enda bedre, det religiøse hovedsetet for lærde shiamuslimer, Qom.

Norske myndigheter har makt i landet. Det skal muslimer respektere.

Ja, dette er i tråd med sharia, altså at man skal følge gjeldende lover i landet man bosetter seg i. Men, man skal selvsagt følge alle islamske lover parallelt så lenge ikke de går på tvers med nasjonalt lovverk. Her vet vi jo at en del bryter med sharia, eksempelvis gjennom flerkoneri og kjønnslemlestelse. Igjen, det er ikke smertefritt å bo i et land som baserer seg på kritisk fornuft og verdslighet.

Ingen må misbruke det (velferdsstaten, min merknad)

Også i tråd med sharia. Følg landets lover.

Muslimer kan komme i opposisjon til staten. Det er ikke urimelig. Staten med sin sekulære ideologi, øver press på muslimene. Den vil at muslimene skal la seg farge av den. Den slår fast egen overhøyhet, i verdier og tanker. Og forventer føyelighet av muslimene.

Stakkars muslimer. Det er ikke lett å skulle leve i frihet her på berget. Så, en dag kan vi andre forvente opprør?

Deretter beveger Lindstad seg ut i hatets verden – islamistenes felles kamp med kommunistene – ”oss” mot USA. Og Norge som deltar med soldater i krigen i Afghanistan. La mullahene få styre Afghanistan – da blir alt så meget bedre, og i tråd med Lindstads favorittekster.

Ta vare på den islamske identiteten. Og heis islamske flagg! Reis islamske institusjoner. Bygg islamske skoler, styrk islamske barnehager og start islamske ungdomsklubber.

Dette er jihadisten Lindstad, som ikke tåler at Aisha på Furuset synes det er deilig å være norsk i Norge. Hun svikter ummahen.

Vær positiv til ikke-muslimer! Diskuter med dem ”på beste vis”, slik Koranen skriver.

Dette er også jihadisten Lindstad: prøv å overtale dem til å gjøre som meg – konvertere.

Det finnes negative trender. Enkelte muslimer vil være ”viktige personer” og samarbeide med dem som har makt. De skal bli stående alene, ved kompromissene de må inngå. Andre går til politiske partier, til venstre eller høyre, men spiller også på myndighetenes lag.

Av dette kan vi slutte følgende; legg ned dialogen mellom myndigheter og islamske lærde. Det har HRS ment i mange år, så den roper vi hurra for. De har overtydelig bevist gjennom årtier at de, som Lindstad, ikke ønsker at muslimer skal delta i det folkelige fellesskapet. Snu ryggen til Norges verdigrunnlag og kultur, er budskaet.

Det neste av de 15 punktene er rå: Det er ”ikke nødvendigvis galt” å ty til vold. Og som muslim må du velge: enten full pakke med islam, eller ingen islam.

Noen velger en innadrettet holdning i forhold til samfunnet rundt. De henfaller til sekterisme og dogmatisme. De ”bruker ikke sin fornuft”. Mens andre mener at islam kan fremmes med spektakulære aksjoner og ukritisk bruk av våpen. Men de sier lite om hvordan. De vil ramme den politiske imperialismen, det vil si USA og deres allierte. Og det er ikke nødvendigvis galt. Men aksjonene rammer ukritisk, både militære og sivile, og ofte tilsynelatende uten mening. De bygger heller ikke kloke allianser. Andre igjen avfinner seg med den vestlige kulturen og blir en del av den. Væremåten deres er sekulær, men med islett av islam. De må bevisstgjøres for et valg.

Og videre:

Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, styreformen her hos oss. Den har sekularisme som grunnmur. Den skaper sin egen elite, som påvirker opinionen, politisk og verdimessig, i sekulær retning. Den fremmer ikke en bærende moral. Men den krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. Det utfordrer ikke bare muslimene.

Våre politikere burde altså konsultere Koranen i politiske og verdimessige spørsmål før avgjørelser tas. Slik kan man raskt omgjøre Norge til et Norge vi aldri har hatt, det vil si et Norge der beduinsk stammekultur på den arabiske halvøye under Muhammed er i førersetet.

Islam er en offensiv tro. Den er sanksjonert av Gud. Og troen gjelder for alle. Den er revolusjonær, og sikter mot en bedre verden. Vi må ha strategier for det.

Der snakket den revolusjonære jihadisten igjen. Tankene går til denne problemstillingen: hvor mange Lindstader fordrer voldelige opptøyer i Oslos gater? Så skal jeg passe tungen min og ikke nevne konkrete personer i Dagbladet og Klassekampen som nok syntes ”litt vold og ståk” hadde vært artig. Fått fart på tingene, liksom!

Islam er den ultimate tro. Den skal gjelde på Den siste dag. Om hundre, tusen eller hundre tusen år? Muslimer er tålmodige. Og bare Gud vet. Men det ligger utfordringer på oss, og de skal vi svare for.

Ja, dette støtter jeg Lindstad i, og dette kommer jeg til å ta opp bredt i innledningen min hos Vårt Land førstkommende torsdag: Går man til islams grunnkjerne, så møter man en totalitær ideologi.

Jeg må innrømme at jeg ikke forstår tanke- og følelseslivet til folk som Lindstad. Det blir noe masokistisk, selvpiskende over det. Som om frihet og åpenhet, glede og latter, å bruke evner og kritisk fornuft som vi er utstyrt med fra unnfangelsen av, er foraktelige vederstyggeligheter.

Dagen i dag er dagen for å kondolere muslimer i Norge: dere fortjener selvsagt ikke en eneste Lindstad på trykk i Aftenposten eller andre medier.