Vold og overgrep

Hege Storhaug forteller om overfallet

På nyttårsaften 2006/07 ble Hege Storhaug overfalt i sitt eget hjem på Kampen i Oslo. Saken ble anmeldt til politiet, under forutsetning at den ble skjermet. Storhaug ønsket ikke at overfallet på henne skulle føre til at andre trakk seg ut av offentligheten i sensitive saker som innvandring og integrering, i tillegg til at hun ikke ønsket å bidra til å gi overgriperen eller overgriperne den oppmerksomhet den/de sikkert ønsket. Etter angrepet på Kurt Westergaard 1.nyttårsdag kommenterte Storhaug angrepet på henne her på rights.no, og dette ble fanget opp av Vebjørn Selbekk i DagenMagazinet. I dag forteller hun på Web-TV om angrepet.

Saken ble skjermet av Oslo-politiet, men den medførte heller ikke til at noen ble tatt for ugjerningen. Det handler ikke minst om hvordan Storhaug selv opptrådte da hun totalt omtåket ble vekket i sitt eget hjem. I forvirringen og kaoset begynte hun å vaske blod av vegger og golv, og nektet for at politiet ble tilkalt. Politiet ble imidlertid tilkalt, men forholdt seg til den skadde Storhaug, blant annet med et bløende kutt i hodet, sine ønsker om å ”bagatellisere” det hele.

Hør Storhaug selv fortelle om angrepet hos DagenMagazinet.no