Terrorisme og ekstremisme

Fra betydelig til alvorlig

Storbritannia hever terrorberedskapen et hakk oppover, til det nest høyeste nivået. Innenriksministeren sier dette antyder at et angrep er svært sannsynlig, men er ellers tilbakeholden med informasjon.

Ifølge NRK økes beredskapen for angrep på Storbritannia fra «betydelig» til «alvorlig».

– Dette betyr at et terrorangrep er svært sannsynlig, men jeg vil understreke at det ikke foreligger etterretningsinformasjon som tilsier at et angrep er nært forestående, sier innenriksminister Alan Johnson.

Johnsen påpeker at det nye beredskapsnivået innebærer at folk må være mer årvåkne.

Det er fem nivåer av britisk terrorberedskap:

· Kritisk: Et angrep er ventet umiddelbart

· Alvorlig: Et angrep er svært sannsynlig

· Betydelig: Det er en stor mulighet for et angrep

· Moderat: Et angrep er mulig, men usannsynlig

· Lavt: Et angrep er usannsynlig

I et tv-intervju etterpå ville ikke innenriksminister Johnson å kommentere om skjerpingen av terrorberedskapen har forbindelse med den mislykkede sprengningen av et passasjerfly i Detroit den 25. desember. Skjerpelsen innebærer at britene nå er på samme nivå som det amerikanerne har meldt de siste ukene.

NRK kommenterer at det i London onsdag og torsdag i kommende uke skal arrangeres to store internasjonale konferanser om Jemen og Afghanistan. Det er vel ikke usannsynlig å anta at terrorberedskapen er vurdert opp mot dette.

Beslutningen om å heve terrorberedskapen er blitt tatt av britenes analysesenter for terrorisme (JTAC), som er underlagt etterretningsorganisasjonen MI5. Senteret holder trusselnivået under konstant oppsikt. Men myndighetene vil ikke gi ut flere etterretningsopplysninger.