Ytringsfrihet

Eksklusivt intervju med Geert Wilders: «Angrer ikke»

“Det kan hende jeg har mistet friheten for resten av livet, og hvis det blir slik er det i så fall en trist konklusjon. Jeg unner ikke min verste politiske fiende å miste friheten. Men jeg angrer ikke. Hvis ikke jeg og flere verden over kjemper mot islams ideologi basert på hat og underkastelse, vil vi alle miste friheten,” sier Geert Wilders til rights.no, dagen før mannen - som kan bli Nederlands nye statsminister - må møte for domstolen grunnet islamkritikk.

Hege Storhaug, HRS

Geert Wilders sitter i disse dager døgnet rundt med sin advokat for å forberede slagene i domstolen i Spinozas hjemland. Human Rights Service sendte han forespørsel om intervju i e-post i går, og fikk positiv svar, bare timer før dørene til rettssalen åpner. Av hensyn til tidspress, var det begrenset hvor mye tid han kunne gi. For hele verden kommer til å ha blikket vendt mot Amsterdam når Geert Wilders, Europas mest forfulgte mann og politiker, møter for domstolen i morgen. Rettssaken skaper verdenshistorie, da ingen toppolitikere i moderne tid i Europa, som dertil kan bli landets neste statsminister, har stått tiltalt for hatefulle og fornærmende yttringer om både en religion, dens presumptivt hellige bok, og dens folk.

Tiltalepunktene er fem : Wilders har fremmet religiøse fornærmelser, blant annet ved å beskrive islam som en fascistisk religion og ved å foreslå å forby Koranen, som han sammenlikner med Mein Kampf. Han har oppildnet til hat og diskriminering ved å påstå at marokkanske ungdom er voldelige, og ved å oppfordre til at Nederland stenger grensene for alle ikke-vestlige innvandrere, og likeledes for å oppfordre til at den “islamske invasjonen” stanses. Wilders, som i går kunne lese at hans politiske parti Frihetspartiet, nå nesten er Nederlands største, riskikerer inntil ett års fengsel.

Som Robert Redeker og Kurt Westergaard, kan det hende at du vil leve i ufrihet resten av livet. Hva tenker du om denne situasjonen?

Det kan være tilfellet, og hvis det blir slik, er det i så fall en trist konklusjon. Jeg unner ikke min verste politiske fiende å miste friheten. Men jeg angrer ikke. Jeg betaler en høy pris for kampen for friheten, men det er verdt det. Hvis ikke jeg og andre verden over kjemper mot en ideologi basert på hat og underkastelse, vil vi alle miste vår frihet.

Mener du, som er et levende symbol på frihet, i alvor at Koranen skal forbys, eller var forslaget kun en bevisst provokasjon? Ønsker du virkelig bokbål som vil lede tanken våre tilbake til Europas mørkeste periode?

Du må se forslaget i en nederlandsk kontekst. I Nederland er Mein Kampf forbudt ved lov. Da den ble forbudt, applauderte politisk korrekte på venstresiden sammen med liberale parti. Mitt poeng var at for samme grunner og juridiske argument til at Mein Kampf ble forbudt i Nederland, burde Koranen også forbys, da begge bøker er fulle av oppfordringer til vold. Selvsagt ble forslaget om å forby Koranen møtte med raseri av venstresiden, noe som i det minste var en inkonsekvent reaksjon. Ja, jeg fremla en resolusjon i parlamentet om å forby Koranen i Nederland, med resolusjonen ble avvist av flertallet.

Hvordan ser du for deg Europa om 10 til 20 år? Vil Europa ha gjenfunnet sin identitet og slått tilbake de islamistiske mørkekreftene, eller vil Europa ha kollapset i frykt? For; hvordan kan islamismens mørkekrefter tvinges på retrett, nøytraliseres?

Europa er svak. Europas ledere er svake. Pr i dag har vi flere ledere som Chamberlain, som prøver å berolige befolkningen, enn vi har soldater som Churchill. Hvis svakheten videreføres, mister vi vår identitet; vår kultur basert på kristendommen, jødedommen og humanisme, vi vil tape terreng overfor islam og islam vil vokse seg enda sterkere enn i dagens Europa. Vi vil oppleve et Eurabia, som min kjære venn Bat Ye’or, så korrekt har beskrevet dette. Det vil være ingen frihet, ikke rom for annet enn islam, ingen toleranse og mer sharia. Det vil være et helvete. Men, flere og flere blir oppmerksomme på den islamske trusselen, i motsetning til den politisk korrekte eliten som fremdeles degger oppunder det multikulturelle samfunnet og kulturell relativisme. Det er et voksende gap mellom den oppvåkende vox populi og den sovende politiske eliten. Derfor ble mitt Frihetspartiet nesten det største partiet i Nederland i den ferske meningsmålingen i går. Det er oppmuntrende. Men vi har en lang vei å gå, og vi burde kjempe ettersom friheten står på spill.

Hvis du blir Nederlands statsminister, hva ville være dine politiske hovedprioriteringer og hvorfor?

Jeg ville stoppet innvandringen fra den muslimske verdenen. Ikke fordi jeg har noe imot muslimer – det har jeg ikke – men fordi vi har nok islam i Europa. Jeg ville vært tøffere på integreringen av de som ikke tilhører opprinnelsesbefolkningen. Hvis du ikke overholder konstitusjonen, lovverket og etterfølger verdiene våre og begår forbrytelser, vil du bli deportert snarest mulig. Jeg ville styrket ytringsfriheten ved å innføre en form for ”Nederlandsk First Amendment (lovforslag som omfatter ytringsfrihet, pressefrihet, religiøs frihet og forsamlingsfrihet, min merknad), lik den USA har. Jeg ville senket skattene ved å kutte utgiftene til innvandringen, kutte bidrag til EU, til bistandsprogram, og andre av venstresidens hobbyer etc. Jeg ville bruke mer penger på de eldre og funksjonshemmede ettersom de ofte kommer dårligere ut av det enn innsatte som blir kjælt med i nederlandske fengslene.

Et hovedaspekt ved islamisters kontroll i muslimske gettoer, er å frarøve kvinnene rettigheter. Hvordan ville du som statsminister takle dette problemet? Er det overhodet mulig for styresmaktene å gjøre noe?

En av forskjellene mellom våre frie vestlige samfunn og samfunn der islamsk kultur dominerer er likestilling mellom menn og kvinner. Vi kommer ikke til å vike en eneste centimeter. Kvinner og menn skal ha de samme rettighetene til utdannelse og frihet, og skal ha de samme mulighetene som menn. Dette er allerede nedfelt i vårt lovverk. Vi må handle ut fra lovverket, og hvis vi vitner avvikende adferd, så er dette ulovlig og vi bør statuere eksempler og/eller utvise de mennene som ikke overholder lovverket vårt og det viktige prinsippet om likehet mellom menn og kvinner.

Hvordan skal vi forholde oss til de nye forskningsresultatene i Danmark som viser at dess bedre muslimer er integrert, jo mer radikaliserte blir de?

Jeg tror ikke på dette, og faktisk er jeg heller ikke interessert i hvorfor folk radikaliseres. Jeg utformer lovverk, jeg er ingen psykiater. Venstresiden prøvde å narre oss til å tro at årsaken til radikalisering er Israel-Palestina-konflikten, krigen i Irak eller Afghanistan, deres sosiale bakgrunn fra opprinnelseslandet etc., etc. Vi bør agere mot de radikale ved å handle på den tøffeste måten: fengsle dem og hvis mulig nøytralisere dem og utvise dem. La folk i samfunnet vårt vite dette: hvis du overholder våre lover og verdier så likestilles du med resten av oss, og du er velkommen til å bo her, men hvis du ikke overholder lovverket og verdiene fengsler og utviser vi deg.

Hvordan skal myndighetene forholde seg til organisert islam (moskeer og skoler) som er i full kollisjon med menneskerettigheter? Er ikke dette en større utfordring enn hvorvidt Koranen er tilgjengelig i bokhandelen? Ville det ikke være mer fornuftig å argumentere mot organisert islam i seg selv, i de tilfellene denne organiseringen har klar tilknytning til islamistiske bevegelser og lovskoler?

Jeg mener islam er mer en ideologi enn en religion. Faktisk er islam en totalitær ideologi som kommunismen og fascismen. Derfor kan ikke islam sidestilles med kristendommen og jødedommen, men bør sammenliknes med andre totalitære ideologier. Jeg vil at alle islamske skoler i Nederland skal stenges umiddelbart. Små barn burde ikke oppdras i en ideologi basert på hat, undertrykkelse og vold. Vi ville få til integreringen av muslimske barn mye bedre ved å la dem gå i skoler der de undervises sammen med andre barn. Jeg ønsker heller ikke at det bygges flere moskeer i Nederland, fordi hatets ideologi fremmes også der. Og for å ta det motsatte eksemplet: prøv å bygge en synagoge eller kristen kirke i Saudi-Arabia eller Iran. Du rettsforfølges og dømmes. Vi må vise toleranse overfor det tolerante, men også lære å vise intoleranse overfor det intolerante.

Du kan støtte ytringsfrihet og Wilders ved å signere dette internasjonale oppropet