Islam

Bare én kvinnelig islamsk leder

Det finnes én eneste kvinnelig leder i de 126 muslimske trossamfunnene som er registrert i Norge. Til sammen er kvinneandelen i styrene til muslimske trossamfunn under tre prosent.

Vårt Land har tatt for seg alle trossamfunnene som fikk statsstøtte i 2009, og har funnet at den eneste kvinnelige lederen er konvertitten Sandra Maryam Moe fra Alnor-samfunnet i Tromsø.

De 126 trossamfunnene har i alt 684 personer i sine styrer. Av disse er 20, eller knapt tre prosent, kvinner. Ingen er styreledere, mens Moe er daglig leder i den muslimske forsamlingen hun selv var med å stifte.

Ifølge Ukeavisens Ledelse mener Shoaib Sultan, generalsekretær i Islamsk Råd Norge, at den lave kvinneandelen ikke er bra og at den burde være høyere. Anne Sofie Roald, islamforsker ved Christian Michelsens Institutt i Bergen, er ikke overrasket over den lave kvinneandelen og mener den er kulturelt betinget. (Hvilken kultur sier saken ingenting om). Kari Vogt mener at selv om kvinnene er underrepresentert i formelle organer har de større innflytelse enn hva statistikkene skulle tilsi.