Terrorisme og ekstremisme

Spredning av ekstreme, islamistiske verdier

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de har avdekket norske nettsamfunn som sprer ekstreme, islamistiske verdier. Men de vil ikke si noe om de mener at denne aktiviteten er noen fare for rikets sikkerhet.

Den økte terroren i Europa har over tid vært blitt forklart blant annet med at Europa fostrer sine egne terrorister; unge i Europa radikaliseres ”av seg selv”, der de hovedsakelig henter inspirasjonen fra radikal propaganda på internett, gjerne forklart med såkalt ”leaderless jihad”.

Overfor Aftenposten.no bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det også finnes norske nettsteder med slik radikal propaganda:

–Vi kjenner til norske nettsider og chatterom der ekstreme islamistiske verdier blir forkynt. Vi merker også at mer moderate nettsider, som ikke oppfordrer til voldsbruk, blir brukt av de mer radikale kreftene, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste.

PST utarbeider hvert år en trusselvurdering for det kommende året, og i rapporten for 2009 ble det meldt om en økning i radikaliseringen av norske ekstreme islamistiske miljøer. Samtidig ble det fortalt at det høyreekstremistiske miljøet i Norge er svekket, mens det venstreekstremistiske miljøet ble betegnet som et ”ordensproblem”.

PST er derimot mer forsiktig med å si noe om hva islamistiske miljøer eventuelt betyr for rikets sikkerhet:

–PST har også merket at Internett fremstår som en viktig kanal for ekstreme islamister. Internett er raskt, billig og effektivt, og når bredt ut. Vi ser en økende grad av stoff som blir tilgjengelig på engelsk, og dette er med på å gjøre sidene tilgjengelige, også for nordmenn, sier Bernsen.

–Foregår det aktiviteter fra norske nettsider eller norske adresser som dere anser som en fare for rikets sikkerhet?

–Det ønsker vi ikke å kommentere.

Ifølge seniorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt blir nettverkene bak jihadnettsteder stadig mer profesjonelle og avanserte, og det oppfordres til å bruke sosiale medier aktivt for å spre et militant budskap.

–Vi ser i økende grad at for eksempel videoer med jihadistisk budskap blir lagt ut på YouTube og Facebook. Slike nettsamfunn er blitt distribusjonskanaler for innhold som opprinnelig er publisert på mer ukjente og utilgjengelige nettsteder, sier Lia til Aftenposten.