Innvandring

Nye innvandringsregler

Regjeringspartiene ble i Soria Moria 2-forhandlingene enige om å innføre det såkalte fireårskravet. Kravet betyr at alle i Norge, uansett bakgrunn, må ha arbeidet eller vært under utdanning etter grunnskolen i fire år før det gis familieetablering. Den nye regelen er ikke minst et tiltak for å redusere antall henteekteskap og slik bedre integreringsmulighetene. Fra 1.januar 2010 trer fireårskravet i kraft for flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag, og for personer som selv har familieinnvandret.

Hege Storhaug, HRS

Jubelen stod i taket i HRS sine lokaler da det denne høsten ble kjent at fireårskravet blir en realitet. Kravet vil unektelig bedre de reelle integreringsmulighetene ved at flere unge får fortsette på skolebenken etter ungdomsskolen, innvandring gjennom transnasjonale kollektivistiske ekteskap (altså tvangsekteskap) blant de yngste blir umulig, da fireårskravet i realiteten er opp mot en 21-årsgrense (fire år arbeid og utdanning etter grunnskolen, pluss opp mot et års saksbehandlingstid ved familieetablering), og dårlig integrerte voksne innvandrere som ikke har vært i arbeid eller utdanning i Norge, får ikke hente nye ektefeller fra land utenfor EØS-området. Dette betyr eksempelvis at henteekteskap fra land som Somalia og Irak blant voksne vil reduseres, hvilket er helt avgjørende hvis man skal få disse to marginaliserte gruppene nærmere det norske samfunnet. Summert opp er fireårsregelen et viktig slag for å kunne videreføre velferdssamfunnet og de grunnleggende og uerstattelige verdiene Norge er bygget på.

Men dessverre er det kun innvandrere i første omgang som skal omfattes av den nye regelen for familieetablering, altså folk med flyktningbakgrunn, opphold på humanitært grunnlag, eller som har familieinnvandret, melder Justis- og politidepartementet I pressemeldingen fra Regjeringen heter det at ”Fireårskravet skal gjelde når søkeren er referansepersonens ektefelle eller forlovede. Det skal også gjelde når søkeren skal bli samboer med referansepersonen og partene ikke tidligere har bodd sammen i minst to år”.