Ytringsfrihet

Mot burkaforbud?

Nå går den franske justisministeren ut i klare ordlag om hva som kreves for å bli fransk statsborger: Hvis en muslimsk mann tvinger hustruen til å tilsløre ansiktet, utelukker det statsborgerskap.

Hege Storhaug, HRS

Frankrike har nedsatt en offentlig kommisjon som skal vurdere mulighetene for lovmessig å forby ansiktstildekkende slør. Både president Niclas Sarkozy og innvandringsminister Eric Besson har vært på banen i favør av forbud. Nå melder også justisminister Michele Alliot-Marie seg på laget. Hun sier at menn som tvinger sine hustruer til å dekke ansiktet ikke skal ha statsborgerskap. Vel, hvis kvinnen er truet til å dekke ansiktet, trues hun vel også til å si at hun bruker ansiktssløret frivillig.

Muslim men who force their wives to wear the full Islamic veil should not be granted French citizenship, Justice Minister Michele Alliot-Marie said today.Wading into the debate over whether to ban the burqa, Alliot-Marie said the government would await the recommendations of a parliamentary panel considering possible legislation to bar Muslim women from wearing the full veil.But the minister went on to say that «there are a certain number of basics on which we must stand firm.» «For instance, someone who would be seeking French citizenship and whose wife wears the full veil is someone who would not appear to be sharing the values of our country,» she told LCI television.»Therefore in a case like that one, we would reject his request,» she said.

Nå er det også slik at Frankrike allerede har nektet folk statsborgerskap på grunn av burka. Faiza M, som hun ble kalt i media, ble i fjor nektet statsborgerskap. Til retten fortalte hun at det var hennes marokkanske ektemann, en salafist, som påla henne å bruke burka da hun kom til Frankrike, og at hun nå bruker burka mer av vane enn av overbevisning.

Frankrikes statsråd for høyere utdanning, Valérie Pécresse, lot seg imidlertid ikke overbevise om denne kvinnens rett til å bruke burka i Frankrike. Da landets høyeste domstol i administrative saker, Conseil d’etat, opprettholdt at Faiza M i burka ikke skulle få innvilget statsborgerskap, mente Pécresse at dette viser at Frankrike setter likhet mellom kjønnene høyere enn eventuell underkastelse av menns ønsker for kvinner.

Dommen slår blant annet fast at Faiza M lever ”fjernt fra det franske samfunnet” ved at hun avviser likestilling mellom kjønnene. En juridisk ekspert karakteriserer henne som en kvinne uten ”noen idé om den sekulære staten eller retten til å stemme” og at hun lever i ”total underkastelse i forhold til mennene i familien”.