Økonomi

Hvor mange somaliere bor i Norge og Europa?

Doble og multiple identiteter og statsborgerskap for å melke trygdesystemer synes å være utbredt blant somaliere. Nylig falt en dom i Storbritannia der en fembarnsmor ble tatt med buksene nede: Hun er nederlandsk statsborger, men søkte asyl på de britiske øyene. Der oppnådde hun ny identitet under falskt navn, og slik snøt hun Storbritannias velferdssystem for 70 000 britiske pund. Hvor mange slike tilfeller huser Europa?

Hege Storhaug, HRS

Gjennom vårt prosjekt for å avdekke kjønnslemlestelse blant somaliere i perioden november 2008 til mars 2009, kom vi og politiet over en rekke somaliere som det nær sagt var umulig å finne den korrekte identiteten til. De hadde både multiple identiteter og europeiske statsborgerskap. Også barna deres kunne ha dette. Situasjonen er med andre ord ute av kontroll for norske myndigheter: vi vet ikke hvem mange av våre somaliere faktisk er, og vi vet ikke hvor mange statsborgerskap og andre identitetsdokument de sjonglerer rundt på norske og europeiske trygdekontor. Myndighetene burde gått til Det nye testamentet for å finne løsningen, det vil si til juleevangeliet: ”Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.” En re-registrering av somaliere ville ikke bare tatt fra dem denne muligheten til å snylte på fellesskapets verdier, den ville også gitt dem langt bedre forutsetninger for å bli en fullverdig bidragsyter og borger. Vi får nok ingen re-rgistrering som dette. Det vil bli ansett som et uhørt stigmatiserende tiltak, men at norske myndigheter ikke har kontroll på den raskest voksende ikke-vestlige gruppen i Norge (sammen med irakere, der også multiple identiteter skal være et fenomen), er utålelig for en velferdsstat og av sikkerhetsmessig årsaker.

Dommen som nå har falt i Storbritannia følger et kjent mønster for oss. Man oppnår statsborgerskap i la oss si Norge, og deretter drar man til et annet europeisk land og søker asyl under et falsk navn. Hvis statsborgerskapet i Norge er oppnådd gjennom familiegjenforening er dette en øvelse nærmest uten risiko for å bli tatt ettersom man ikke avgir DNA-test eller fingeravtrykk ved familiegjenforening eller –etablering. Det er dette Leyla Yusuf (31), eller Leyla Hasan, gjorde. Yusuf er nederlandsk statsborger med en komfortabel livsstil, som Daily Mail skriver, og hun har også eiendom i Dubai. Men på de britiske øyene har hun i tilleg vært den pengeløse asylssøkeren Leyla Hassan som tilranet seg mengder av ulike stønader gjennom syv år.

Leyla Yusuf, 31, posed as a Somali asylum seeker, when in fact she was a Dutch national with a comfortable lifestyle including property in Dubai.

She put in an asylum claim under the false name Leyla Hassan and was given a national insurance number.

This enabled her to claim child and housing benefit, council tax help, income support, tax credits and community care grants.

Hvor dårlig det offentlige systemet fungerer bevitner dette: Hennes alter ego hadde samme fødeår, telefonnummer, og noen av barna hadde samme navn.

Despite the fact that her alter ego had her real year of birth, phone numbers, and some children with the same names, the fraud went undetected for seven years.

Men så var det stopp. Myndighetene satte opp en felle: De inviterte begge Leylaene til mote same dag.

Yusuf was only rumbled when suspicious investigators called her in for an appointment – and fixed a second interview up for her alias on the same day.

She turned up for both and was arrested and charged with committing a £70,000 benefit fraud.

Dommeren ga henne betinget fengsel grunnet de to yngste barna. Hun må derimot utføre 300 timer samfunnsarbeid, og hun må betale pengene tilbake. Hvis hun ikke klarer å betale for seg, vurderer myndighetene å gå etter eiendommene i Dubai. Hun risikerer også å bli tiltalt for brudd på innvandringsloven og deportert til Nederland.

Det var en somalisk advokat som rådet henne til å ”kopiere” seg selv for å heve ekstra trygder. For dette tok han 1 500 britiske pund.

Ektemannen slapp for øvrig helt unna straffeforfølgelse. Noen som tror at han ikke var lykkelig medvitende om hva som foregikk?

Dutch mother posed as penniless Somalian immigrant to claim £ 70 000 benefits