Islam

Europa sier nei til minareter

Det er foretatt en rekke meningsmålinger i Europa etter at det sveitsiske folket sa nei til å bygge flere minareter. Svært bred motstand mot bygging av minareter. Tre av fire londonere sier nei til flere minareter. Den britiske hovedstaden har allerede over 100 moskeer.

Hege Storhaug, HRS

Målingen i London er utført av The London Daily News Det er uklart hvordan målingen er utført. På den andre siden av skalaen kan det synes som om svenskene befinner seg. Der sier en av fire nei til å bygge minareter, mens 44 prosent sier ja, og 30 prosent har ikke gjort seg opp en mening. Men en ny meningsmåling viser plutselig et annet bilde Undersøkelesen er utført ved Växjö universitet, og viser at halvparten misliker islam. Kun syv prosent er positive til islam. Kristendommen scorer best, dernest buddihsmen, hinduismen og jødedommen, mens islam er på jumboplass. I denne undersøkslen sier dessuten 40 prosent at de ønsker å begrense bygging av moskeer, mens 20 prosent er positive.

Det interessante med disse målingene er at det synes som om de som er mot minareter, også er mot bygging av moskeer i det hele tatt. Dette kommer frem i en meningsmåling av i overkant 1 000 belgiere utført for Le Soir Magazine. Nesten 57 prosent sier nei til at det bygges moskeer i landet, og 61 prosent ønsker ingen moské i nabolaget. Over 59 prosent støtter forbud mot minareter. De over 50 år er mer skeptiske enn den yngre generasjonen, og kvinner er mindre skeptiske enn menn.

I Frankrike er bildet ganske likt. 46 prosent støtter forbud mot minareter, 40 prosent sier ja, mens 14 prosent ikke har dannet seg en mening. Også i Frankrike er det bred skepsis til moskeer. Bare 19 prosent synes muslimer skal ha tillatelse til å bygge moskeer, fremkommer det i en undersøkelse utført for Le Figaro. Det er den sterkeste motstanden mot moskeer som er målt i Frankrike på 20 år og reflekterer at det aldri har vært så mye spenning rundt islam som nå. 41 prosent er motstander av å bygge moskeer, mens 36 prosent stilte seg likegyldige til spørsmålet. De som stemmer konservativt er mer skeptisk til moskeer enn sosialistene, og arbeiderklassen viser sterkest motstand: 65 prosent sier nei til at det bygges moskeer. Ifølge meningsmålingen opplever mange franskmenn islam som problematisk. Islams “ekspansjon og kollektive ritualer kolliderer med den katolske bakgrunnen til samfunnet vårt”, sies det.

Le Figaros nettside oppfordret leserne til å si sin mening om minareter, og 49 000 responderte. 73 prosent ville forby minareter. Samme oppfordring gjorde Der Spiegel i Tyskland, og her svarte 78 prosent at de ikke ønsker at det bygges minareter. En meningsmåling utført for Der Spiegel ga dette resultatet: 44 prosent vil ha forbud mot minareter, mens 45 prosent er mot et forbud. I øst er folk mer skeptiske enn i vest. 78 prosent sier at de frykter fremtidige konflikter med radikal islam.

Også i det som har vært ansett som toleransens høyborg i Europa, Nederland, er skepsisen til minareter fremtredende. En meningsmåling viser at 53 prosent ikke vil ha flere minareter. Nederland har i dag 75 til 100 moskeer med minareter, og minst 10 av moskeene kaller inn til bønn over høytaleranlegg til fredagsbønnen.

Også i Danmark er motstanderne i flertall, melder Politiken 51 prosent sier nei til minareter, mens 34 prosent vil tillate minareter. I Finland derimot er bildet motsatt: 54 prosent vil tillate minareter, mens 31 prosent vil ha forbud.

Italienerne er på linje med franskmenn, tyksere og dansker. 46 prosent ville stemt ja til minaretsforbud, 37 prosent ville stemt mot forbud. De som er sterkest tilhengere av forbud finner man i de konservative rekkene, blant lavt utdannede, i arbeiderklassen, blant pensjonister og i mindre byer. Men når folk ble spurt om de synes det er greit med en moské i nabolaget steg motstanden til 70 prosent, og 52 prosent mente at moskeer kan knyttets til terroraktiviteter.

I Østerrike er stemningen en annen: en gallupp viser at 60 prosent er mot et minaretforbud, mens 31 ønsker et forbud velkommen. De som stemmer på partiet De Grønne er sterkest motstandere av forbud, kun fire prosent støtter forbud.

Galluppen i Østerrike tok også for seg burka, og her var stemningen noe annerledes: 53 prosent vil forby burka, mens 40 prosent er mot forbud.

Som rights nylig meldte, viser en norsk meningsmåling nesten samme resualtat som meningsmåling utført i Sveits før avstemningen. Kun 34 prosent av sveitserne var for forbud da de ble spurt, tre prosentpoeng færre enn i den norske meningsmålingen. Dette kan bety at det reelt sett er et norsk flertall mot minareter. Folk reserverer seg for ”uanstendige” tilbakemeldinger på telefon, men ikke foran stemmeurnene. Jeg tolker også disse nevnte målingene fra Europa til at det er en majoritet som avviser minareter, og dermed antakelig også at det bygges moskeer. Folk har forstått hva eliten nekter å ta innover seg, at islam er noe langt mer enn en ren religiøs tro. Eliten kan fortsette å tvangsgifte islam med kristendommen, men folket lar seg altså ikke lure lenger. Folket forstår at et økende innslag islam i det offentlige rommet, vil endre kjernekulturen vår, og at et bredt folkelig fellesskap ikke kan videreføres med en religion som segregerer kjønnene og «de rene» fra «de urene» .