Integrering og integreringspolitikk

Vil flytte 25 familier

København har så store problemer med 25 familier med kriminelle ungdommer i bydelen Tingbjerg, at familiene nå tilbys flytting. I tillegg skal kommunene sammen med politi og boligselskap iverksette en rekke andre tiltak i bydelen som er hardt rammet av kriminalitet.

Tryggheten skal bringes tilbake i den innvandrertette bydelen Tingberg i København kommune. Det må kunne kalles dramatisk når kommunen går til det skrittet å tilby 25 familier som er belastet med kriminelle ungdommer nye boliger andre steder i København. Man må også kunne spørre seg om ikke dette er et illevarslende tegn for fremtiden: hvor vil utviklingen ende? Hvor mye ressurser spises opp grunnet mangel på vilje og eller evne til å bli en bidragsyter i samfunnet og en del av det folkelige fellesskapet – på bekostning av andre avgjørende oppgaver i en velferdsstat?

Jyllands-Posten melder at en hel tiltakspakke skal på plass for å få bukt på den høye kriminaliteten i Tingbjerg: 25 tungt belastede familier får altså tilbud om å flytte. I tillegg skal familiene på tilbud om mentorordning og jobbtrening. Politiet skal få forsterkninger i bydelen, som også skal utrustes med bedre gatebelysning. Beboerne i bydelen skal få et alarmtelefonnummer til politiet, og ungdommen i bydelen skal få et nytt ungdomshus.

Så langt vi registrerer stiller ikke myndighetene ett eneste krav – det er tilbudslinja som gjelder.