Statistikk

Norge nærmer seg 5 millioner

Folketallet i Norge nærmer seg 5 millioner innbyggere med stormskritt. Det handler om innvandringen og fødselsoverskudd. Ikke siden midten av 1970-tallet har fødselstallet vært så høyt som i år.

1.oktober i år var folketallet i Norge på 4 842 700 personer, som er en befolkningsvekst på 17 000 i 3.kvartal, melder Statistisk sentralbyrå. Dette er en liten nedgang fra i fjor da befolkningsveksten i 3.kvartal var på 17 800 personer.

Drøyt 60 prosent av veksten skyldes innvandring, mens 39 prosent av veksten er fødselsoverskudd.

Nettoinnvandringen er litt lavere enn de to forrige årene, men langt høyere enn årene før der igjen:

18 750 personar flytta til Noreg, og 8 350 flytta ut av landet i denne tremånadersperioden, noko som gav ei nettoinnvandring på 10 400. I 3. kvartal dei to førre åra var nettoinnvandringa respektive 11 900 og 11 600, medan ho i åra før var opp mot 6 000 på sitt høgaste. Det var 1 050 fleire som utvandra i 3. kvartal i år enn i fjor og 400 færre som innvandra i dette kvartalet.

Fremdeles er det flest polske statsborgere som kommer til Norge, men det er likevel en klar nedgang i antallet polakker som innvandrer.

Ser vi på året 2009 til no, er det framleis flest polske statsborgarar som kjem til Noreg. Talet på polakkar som flytta til Noreg, har likevel gått klårt ned frå i fjor til i år, frå 11 500 dei ni fyrste månadene av 2008 til 7 200 i den same perioden i 2009. Medan 1 400 polakkar flytta ut i dei tre fyrste kvartala i 2008, har 3 100 forlate Noreg til no i år. Nettoinnvandringa gjekk derfor ned med nesten 60 prosent, frå 10 100 i fjor til 4 100 i år. Prosentvis fall nettoinnvandringa av tyskarar like kraftig som frå Polen. For svenskane var derimot tala tilnærma uendra frå førre året. Søta bror utgjer dermed den nest største gruppa av innvandrarar som er komne hit til no i år.

Innvandringen fra Eritrea har mangedoblet seg, fra 400 i perioden januar – september i fjor, til 1 400 hittil i år. Tilstrømningen fra Etiopia og Somalia er like høy som i fjor.

Det rekordstore fødselsoverskuddet var størst i Oslo. Oslo har også det største innflyttingsoverskuddet med 4 000 personer de tre første kvartalene.

Det er verdt å merke seg at 0,4 prosent av Islands befolkning har forlatt øya og flyttet til Norge i år, det vil si 1 300 personer, mot 200 personer i fjorårets tre første kvartal.