Vold og overgrep

Hvem er sjåførene?

Politiet i Stavanger advarer nå unge kvinner mot å ta drosje hjem alane etter en tur på byen. Advarselen kommer etter at seks unge kvinner har politianmeldt drosjesjåfører for voldtekt det siste året. HRS finner det forstemmende at politiet med dette utspillet stemplet samtlige drosjesjåfører som potensielle voldtektsforbrytelser. Hvorfor gir ikke politiet en profil på hvem de anklagedesjåførene er?

Hege Storhaug, HRS

Det er Stavanger Aftenblad som melder om politiets advarsel. Politiet beklager selv at advarselen kan virke stigmatiserende:

«Politiadvokat Berner Torstensen er klar over at mange uskyldige taxisjåfører vil føle det urettferdig at politiet går ut med advarsler. Men det er verdt prisen, mener han.

– Det er synd at det har gått så langt at vi må advare kvinner; det er synd for alle drosjesjåførene som gjør en god jobb.

– Det er viktig å understreke at det bare er noen promille av alle taxisjåfører som ikke kan oppføre seg. Men hvis vi med våre advarsler kan hindre nye overgrep, går det foran hensynet til de andre taxisjåførene, sier politiadvokaten.»

Dette kan vanskelig karakteriseres som annet enn en generell stigmatisering av drosjesjåførene i Stavanger. Hvis det er slik at de anklagede og dømte sjåførene både har norsk og utenlandsk opprinnelse, samt en aldersprofil som er sprikende, forstår vi at politiet generaliserer. Likevel; da burde politiet også gitt denne informasjonen, så publikum kan ta sine forholdsregler. Ved å holde tilbake all informasjon om hvem sjåførene er, faller lett folks mistenksomhet på ikke-vestlige sjåfører.

La det være sagt; jeg har selv navn på kun en drosjesjåfør i mobilen min, etter en svært hyggelig og behagelig reise fra Oslo til Gardermoen. Altaf, som han heter, har pakistansk bakgrunn. Et tips politiet således kunne ha gitt, var at man benytter fast sjåfør/sjåfører som man har god erfaring med. Det er både trygt og skaper sosiale og vennskapelige bånd.