Innvandring

Ap advarer mot polsk innvandring

Den høye tilstrømningen av polakker til Norge truer velferdsstatens fremtid, sir Aps partisekretær Raymond Johansen. Han frykter mange polakker vil opparbeide seg trygderettigheter, for så å vende nesen hjemover. Ikke ulike hva en god del pakistanere har gjort.

Hege Storhaug, HRS

Som HRS melder i dag, er innvandringen av polakker fremedels høy, tross finanskrise. Dette får Aps Raymond Johansen til å slå på alarmklokkene: Polakker som nå hentes til Norge vil i fremtiden bli en stor belastning på trygdesystemet, slår han fast. Han slår også en parallell til innvandringen fra Pakistan tidlig på 1970-tallet, da pakistanske menn strømmet til Norge, fordekt som turister (altså er ikke Johansens parallell helt korrekt, som vi sist omtalt 12.november i år ). Til Aftenposten sier han dette:

– Det samme som skjedde med pakistanerne på 1970-tallet er i dag i ferd med på skje med polakkene, sa Aps partisekretær i dag på LOs kartellkonferanse på Gol. Han advarte sterkt mot det han mener er utviklingen av et todelt arbeidsmarked med billig, importert arbeidskraft som en ny «underklasse» i arbeidsmarkedet.

– Enkelte mener at vårt behov for arbeidskraft de neste tiårene kan løses ved å hente hit polakker. Vi må få opp øynene. Det er ikke en løsning på utfordringen. Mange polakker kommer hit. De tjener lite og jobber svært mye og sender penger hjem. Men mange blir værende i Norge og er utslitt etter å ha jobbet 15 timer om dagen. Da går de over på trygd, sier Johansen som frykter at disse vil opparbeide seg rettigheter til trygd i Norge, men flytte hjem til Polen med norsk trygd i lomma.

Johansen har tidligere denne høsten gitt klar beskjed om at velferdsstaten står på spill. Derfor refser han nå LO for ikke å forstå at konsekvensene av dagens innvandring, ei heller synes LO å ha lært av historien. Likevel mener Johansen at innvandringen fra Polen ikke kan begrenses!

Partisekretæren mener LO ikke har innsett det fulle alvoret i denne utfordringen.

– Dette må LO og arbeiderbevegelsen ta på større alvor. Jeg møter for eksempel aldri noen fra innvandrerne som har blitt tillitsvalgte i LO-systemet, sier Johansen til Aftenposten.no.

Han mener det er blitt langt mer sosialt akseptert de siste årene å bruke «polakker til å male gjerdet for noen tusenlapper i sommerferien». Løsningen på utfordringen er i følge Johansen ikke å stenge polakkene ute.

– Vi er en del av EØS-området og kan ikke løse dette ved å «ta inn» færre polakker. Den eneste løsningen er å gi de gode nok arbeidsvilkår slik at de ikke etter en periode må over på trygd, sier Johansen.

Spesielt grunnet den høye arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa, har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på konsekvensene for trygdeforbruket.

En tidligere studie gjennomført ved Frisch-senteret om yrkesaktivitet og trygd for tidlige arbeidsinnvandrere har vist at mange av arbeidsinnvandrerne som kom til Norge på 1970-tallet, i dag går på trygd. Forsker Knut Røed sa til Aftenposten da denne studien ble offentliggjort:

– For en velferdsstat som Norge er det problematisk å hente inn arbeidsinnvandrere til lavtlønnede og utstabile jobber. Det kan dekke et arbeidskraftbehov på kort sikt, men på lang sikt kan det resultere i at vi rekrutterer velferdsmigranter fremfor arbeidsmigranter, sa Røed.

Raymond Johansens utspill om faren for et todelte arbeidsliv kom i et foredrag om velferdsstatens største utfordringer i fremtiden.