Ytringsfrihet

Weldon, Kjærsgaard og Storhaug

Det danske Trykkerfrihedsselskabet (TFS) er en formidabel suksesshistorie. Etter fem års virke troner TFS i verdidebatten i Danmark, samtidig som selskapet også fosser frem internasjonalt. Femårsjubileet markeres til helgen med ytterligere utvidelse. TFS-rådet opprettes, et organ som skal bistå TFS selskapet i den videre kampen for ytringsfrihet. Rådet skal blant andre bestå av Fay Weldon, Pia Kjærsgaard, Naser Khader og Hege Storhaug.

Trykkefrihedsselskabet så dagens lys i et Danmark der forfattere opplevde seg kneblet og prøvd utestengt fra de sobre salongene. Den konkrete hendelsen bak opprettelsen av TFS var denne: Forfatteren Lars Hedegaard (tidligere redaktør av Information og i yngre år plassert på ytterste venstre flanke), søkte om medlemskap i Danske P.E.N. På bakgrunn av boken I krigens hus fra 2003, skrevet av Hedegaard, historikeren Torben Hansen og skribent og forfatter Helle Merete Brix, en bok som skapte bred debatt, ble søknaden til Hedegaard lagt på vent til møte i P.E.N. sin generalforsamling. Dette fordi deler av styret i P.E.N. mente boken kvalifiserte til betegnelsen ”hate speech”. I protest over behandlingen trakk Hedegaard søknaden, og i kjølvannet av denne episoden så Trykkefrihedsselskabet (TFS) dagens lys. TFS er toneangivende i den danske debatten, har flere medlemmer enn Danske P.E.N, arrangerer en rekke seminar om ytringsfrihet, utgir det elektronisk tidsskriftet Sappho, har sitt eget forlag der både nasjonal og internasjonal litteratur publiseres, og det er også opprettet en internasjonal avdeling, International Free Press Society.

Nå utvider TFS sitt virke ytterligere med et rådgivende organ, som formelt er på plass under feiringen av femårsjubileet førstkommende lørdag i København. I anledning jubileet, arrangeres det et frihetssymposium der boken Frihedens væsen – fra Perikles til Ayaan Hirsi Ali, lanseres. Spørsmålet som stilles er:

Hvad er frihedens væsen, hvor kommer friheden fra og hvad er detdybest set i Vestens historie, vi forsvarer, når vi i dag slår et slagfor ytringfriheden?

I en pressemelding fra TFS oppsummeres ytringsfrihetens kår i dag slik:

I de fem år, der er gået, siden Selskabet så dagens lys, har det haftkonstant fremgang. Det samme kan ikke siges om ytringsfriheden.Selvcensur, trusler og krav om blasfemi- og hate speech-love er istigende grad blevet hverdagskost på vores kontinent.Ytringsfriheden, herunder friheden til at håne, spotte oglatterliggøre visse religiøse autoriteter, ser ud til at få fortsattrangere kår.

Både forfattere, kulturpersonligheter og politiker fra inn- og utland skal sitte i TFS-rådet.