Terrorisme og ekstremisme

Terrorplaner i Danmark avverget

Politiets sikkerhetstjeneste (PET) har, sammen med amerikanske forbundspoliti (FBI), avverget terrorplaner mot den danske avisen Jyllands-Posten, samt Flemming Rose og Kurt Westergaard. Det synes å være liten tvil om at terroren har sitt utspring i Muhammed-karikaturene fra 2005. De to anholdte mennene bor i USA, men har tette bånd til Pakistan.

Det amerikanske justisdepartementet opplyser at to menn fra Chicago er blitt anholdt for planer om terrorattentat i Danmark. De to mennene var, etter FBIs og PETs vurdering i gang med å forberede omfattende terrorrelaterte angrep mot flere konkrete mål, antakelig avisen Jyllands-Posten, som i 2005 publiserte de omstride Muhammed-karikaturene. I tillegg antas det at to av de sentrale aktørene i saken skulle drepes; avisens daværende kulturredaktør, Flemming Rose, som var den bestemte at tegningene skulle publiseres, og tegneren Kurt Westergaard, som tegnet en av de mest omtalte karikaturene; Muhammed med bombe i turbanen.

De to mennene, David Coleman Headley og Tahawwur Hussain Rana, ble anholdt med ca to ukers mellomrom. Headley. som tidligere het Daood Gilan, ble anholdt i O’Hare-luftplassen i Chicago 3.oktober, da han var på vei til Pakistan. Rana ble anholdt i sitt hjem 18. oktober 2009.

Som ledd i planleggingen skal de to mistenkte har besøkt Danmark flere ganger. Blant annet skal Headley, da han var i Danmark i januar 2009, vært innom begge Jyllands-Postens redaksjoner. Han skaffet seg adgang ved å fortelle at han var utsendt fra virksomheden First World Immigration Services, som han fortalte ville åpne kontorer i Danmark og kanskje annonsere i Jyllands-Posten. Rana skal ha hatt e-mail kontakt med en av de ansatte i Jyllands-Posten, hvor han signerte seg som David Coleman Headley. Seneste besøk skal ha vært i juli i år, også dette av Headley, hvor det skal ha blitt tatt opp en rekke filmopptak, antakelig av aktuelle terrormål. En av de anholdte skal ha planlagt ytterligere et besøk i Danmark i slutten av oktober. Det er også avdekket at Rana og Headley har vært i tett kontakt med personer fra de militante terrornettverkene Lashkar-e-Taiba (LeT), Al Qaida og Harakat-ul-Jihad Islami (Huji). FBI har også ransaket en muslimsk slakterforretning i landsbyen Kinsman i staten Illinois. Forretningen skal tilhøre den mistenkte Rana.

Til tross for at PET ser svært alvorlig på hendelsen, er sikkerhetsnivået i Danmark uendret.

– I PET ser vi på denne sag med meget stor alvor. Den ene af de anholdte har et omfattende netværk blandt ledende militante ekstremister i Pakistan, som ikke blot ønsker at ramme Danmark, men som også tidligere har vist, at de har kapaciteten til at udføre hensynsløse terrorhandlinger”, sier sjefen for PET, Jakob Scharf.

Etter PETs oppfatning var ikke terrorangrepet umiddelbart forestående, men PET vil likevel skjerpe sikkerheten overfor dem terroren var planlagt rettet mot. Etterforskningen mot de mistenkte vil også fortsette.

– De anholdte har været tæt overvåget af de amerikanske myndigheder. Sideløbende har der fra PET’s side været iværksat en lang række efterforskningsskridt. Det er PET’s og FBI’s vurdering, at man med anholdelserne og afdækningen af terrorplanerne har mindsket risikoen for angrebet. PET og de amerikanske myndigheder fortsætter imidlertid den intensive efterforskning for at imødegå truslen, sier Scharf.

Ifølge amerikanske myndigheter anklages Headley for sammensvergelse med henblikk på å begå drap og lemlestelse som ledd i en terrorhandling utenfor USA. Både han og Rana anklages i tillegg for sammensvergelse for å yte støtte til et utenlandsk terrorplot. Headley skal angivelig ha innrømmet terrorplaner.

Politikerne som har uttalt seg fordømmer handlingen og roser sikkerhetstjenesten:

– Islamistisk fundamentalisme og al anden terror er en svøbe for denne verden, og jeg kan kun udtrykke min dybeste afsky for den kujonagtige og menneskefjendske fanatisme, der kan få sådan nogle galninge til at planlægge terror, sier SFs Villy Søvndal, og legger til:

– Der er brug for, at alle i det danske samfund virkelig står sammen. Alle, uanset vores politiske eller religiøse ståsted, må bekende kulør og sige klart fra overfor terror og fundamentalisme i alle afskygninger. Kampen mod terror og fundamentalisme i alle dens afskygninger er et anliggende for alle mennesker og ingen kan undslå sig for denne diskussion. Vi må alle tage stilling og vælge side, sier Søvndal.

De radikales leder, Margrethe Vestager, roser samarbeidet mellom PET og FBI:

– Det er helt uacceptabelt, at nogen går rundt med den slags planer og faktisk er så langt fremme. Man må konkludere, at had varer længe, og derfor er det også så vigtigt, at vores efterretningstjeneste virker, sier Vestager.

Nestleder i den socialdemokratiske folketingssgruppen, Morten Bødskov, er enig:

– Jeg kan konstatere, at politiets efterretningstjeneste har ret, når de siger, at Danmark er langt fremme på listen over mål for terrorister. Derfor er det vigtigt, at efterretningstjenesten gør deres job så godt, som det er tilfældet, sier Bødskov.