Æresdrap og æresrelatert vold

En mor bryter tausheten

Etter ti års taushet, maktet ikke en mor å holde på den grusomme hemmeligheten lenger: Datteren på 15 år som sporløst forsvant en dag i januar 1999, ble drept av sin egen far, angivelig kvalt med tørkesnoren i hagen. Faren var neppe alene om drapet, han skal ha fått bistand fra to av sine egne brødre. De tre sitter nå på tiltalebenken for å også ha prøvd å drepe jentas kjæreste med øks. Nettopp kjæresteriet skal være drapsmotivet; jenta var ikke lenger jomfru. Alle tre tiltalte kom til Storbritannia som kurdiske flyktninger fra Tyrkia tidlig på 1990-tallet.

Hege Storhaug, HRS

Hvor mange mødre, søstre, brødre og venner og bekjente i Europa bærer på nærmest uutholdelige hemmeligheter om jenter og unge kvinner som er æresdrept, men som i politiets arkiver er registrert under ”missing”? Spørsmålet kan ingen besvare. I HRS har vi imidlertid en gnagende uro om at antallet er betydelig, og at det er grunn til å tro at det vil øke i takt med domfellelser for æresdrap: Dess flere som blir dømt, dess bedre vil æresdrap planlegges med tanke på å unnslippe straff. Ikke minst kan forbrytelsen skjules ved å lokke den unge tilbake til opprinnelseslandet, men også andre variasjoner finnes når drapet skjer på europeisk jord: Fenomenet ”balkongjentene” er et innarbeidet begrep i svensk offentlighet, altså at jenter tvinges til selvmord ved å hoppe (eller bli kastet) ut fra balkonger. Andre former for mord fordekt som selvmord, er ”brannulykke”, altså at klær tar fyr på kjøkkenet over gassflamme, som på subkontinentet kalles ”kjøkkenulykke”.

Personlig kjenner jeg til flere norske statsborgere som bærer på hemmeligheter rundt drap og ”ulykke” som de ikke forteller politiet. Den ene er en mor, den andre er en søster, den tredje er en bror, og den fjerde er en tante. Deres taushet reddet onkelen her i Norge fra lovens lange arm. I tillegg besitter to av mine bekjente sentral informasjon om æresdrap begått i Norge som de i frykt for hevnangrep ikke forteller politiet. Det ligger i sakens natur at når jeg som enkeltperson kjenner slike forhold, må det bety at det finnes langt flere tilfeller.

I Storbritannia sitter tre menn på tiltalebenken for et drap begått for ti år siden, en tiltale som kun kunne reises fordi en hemmelighet sprakk. Saken synes å være historisk: En mor, som i rundt ti år var med på spillet om å tie og late som om datteren var forsvunnet, orket ikke mer. Datteren Tulay Goren var ikke mer enn 15 år gammel da hun skal ha blitt drept i foreldrenes hjem og gravd ned i hagen. Hennes ”forbrytelse” som sunnni-muslimsk jente var at hun hadde inngått et forhold med en alevi-muslim og heller ikke var jomfru lenger.

A mother broke a ten-year silence to claim her teenage daughter was murdered in an ‘honour killing’, a court heard yesterday.

Tulay Goren, 15, was allegedly killed by her father and buried in his garden after he learnt she was in a sexual relationship with a man twice her age.

Mehmet Goren, 49, with the help of at least one of his brothers, then allegedly dug up her remains in Woodford Green, East London, and disposed of them a week later. Her body has never been found.

Tulay’s mother Hanim lived with the dark family secret and at first misled police because she was scared for her safety, said Jonathan Laidlaw, QC, prosecuting.

Tulay’s father and his brothers Ali, 55, and Cuma Goren, 42, both of Walthamstow, East London, yesterday appeared at the Old Bailey accused of the schoolgirl’s murder on January 7, 1999, and the attempted murder of her boyfriend Halil Unal, now 41. All three deny both charges.

Tulay was living with Mr Unal and had even tried to marry him, but was too young.

But after losing her virginity Tulay was seen as a ‘valueless commodity’, the court heard.

Drapet skal ha blitt planlagt i et “familieråd” etter at det ble kjent at Tulay hadde ødelagt familiens såkalte ære.

Her father and uncles, who came to Britain as political refugees from Turkey in the early 1990s, are alleged to have decided in a ‘family council’ to kill the pair.

Mr Unal was a Turkish Sunni Muslim but the Gorens were from the Alevi branch of the faith and an Alevi-Sunni relationship ‘would not have been tolerated’, jurors heard.

Mr Laidlaw said: ‘Tulay’s father was outraged and was filled with a sense that his reputation and that of his family had been destroyed.’

The court heard how Tulay was taken back to the family home the day before she went missing.

It is alleged Ali Goren told Mr Unal in a phone call: ‘Mehmet will either return her to you or he will kill her. Who else would want her after what has happened?’

Tulays mor og søsken ble sendt bort av faren dagen etter at Tulay returnerte til foreldrenes hjem. Hennes åtte år gamle bror skal ha fått beskjed om at han aldri mer ville få se søsteren sin. Da moren og søsknene kom hjem igjen, fikk moren beskjed om at datteren hadde stukket av. Men for første gang så hagen ut som ”pløyd mark” og tørkesnoren var borte. Det samme var to kjøkkenkniver. I tillegg hadde ektemannen for første gang vasket sin egen skjorte.

The next day, part-time fish and chip shop worker Mehmet sent his wife and their other children to his brother’s house in Walthamstow.

He allegedly told his eight-year-old son to kiss Tulay goodbye as it would be ‘the last time he would see her’.

When his wife returned the next day, Mehmet said Tulay had run away.

Mrs Goren said he claimed a deep cut and scratch marks on his hand were from ‘slipping on a banana skin’.

It is alleged Mehmet had worked on the garden, which resembled a ‘ploughed field’, for the first time since they moved in.

The washing line was missing and Mehmet admitted taking it to capture Tulay, the court heard.

Two kitchen knives were missing, and Mehmet had washed a shirt for the first time in his marriage – the one from the day before, it is claimed.

Mrs Goren alleged Mehmet warned their marriage would be over if she ever mentioned Tulay’s name again, telling her: ‘Our children are no longer four children. From now on we only have three children.’

Uken etter det angivelige drapet, ble Tulays mor sendt bort igjen, og da hun returnerte denne gangen, var det igjen gravd i hagen og større vesker var borte. Uken etter der igjen, ble Tulays kjæreste angrepet, noe faren ble dømt for i år 2000. Parallelt ble det funnet en håndskrevet lapp der Tulay ”sier” at hun er kidnappet av kjærestens venn.

A week later Mrs Goren was again sent away. It is claimed that when she returned the next day the back garden looked like it had been dug up again, the patio was soaked with water and bin bags were missing.

A week later, jurors heard, Mehmet attacked Mr Unal with an axe. He was convicted of wounding with intent to cause grievous bodily harm in August 2000.

Around the time of the axe attack, a handwritten note was found in which Tulay claimed to have been kidnapped by a friend of Mr Unal.

Mr Laidlaw said Tulay was forced to write the note before her death to disrupt the inevitable police investigation.

Dom i saken faller senere.

Dailymail.co.uk