Religiøse og politiske symboler

Utvider forbud mot religiøse symboler i skolene

Delstaten Flanderns i Belgia har vedtatt å forby alle religiøse symboler på alle offentlige skoler. Vedtaket ble fattet etter at muslimske jenter uten muslimsk bekledning, ble mobbet.

Ifølge Kristelig Dagblad.dk vil forbudet omfatte om lag 700 offentlige skoler i den flamsktalende delen av Belgia. Flanders er ikke ukjent med forbud mot religiøse symboler, da det har eksistert i ca en tredjedel av de offentlige skolene, men nå skal forbudet omfatte samtlige. Forbudet er kun gjeldende for offentlige skoler, ikke de private. Utdanningsmyndighetene ser derfor ikke bort fra at det kan føre til at foreldre flytter sine barn til katolske eller andre friskoler.

Utdanningsmyndighetene har utvidet forbudet på grunn av episoder der muslimske jenter er blitt mobbet fordi de ikke brukte hijab.

Av Belgias ca 10 millioner innbyggere, regnes ca 500 000 muslimer. I 2008 anerkjente landet tre delstater i alt 55 nye moskeer. Det største trossamfunnet er katolikker, som utgjør omtrent halvparten av befolkningen. Staten støtter godkjente trossamfunn, og betaler blant annet lønnen til katolske, protestantiske og ortodokse prester samt rabbinere. Nå forhandles det også om å betale lønn til imamer, men det skal ikke ha kommet i havn noen avtale.