Innvandring

Troverdigheten til FNs høykommisær for flyktninger

FNs høykommissær for flyktninger har gjentatte ganger kritisert ulike land for å returnere irakiske asylsøkere, da det ifølge kommissæren er for urolig i Irak. Men en nylig dom i Menneskerettighetsdomstolen slår fast at det er greit å returnere irakerne. Dommen devaluerer FNs høykommissær troverdighet.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kritisert en rekke land for å returnere irakiske asylsøkere, og anbefalt at disse gis asyl. I Sverige har likevel myndighetene den siste tiden returnert irakerne i stor stil, mens det i Danmark den siste tiden har vært mye bråk om de irakiske asylsøkerne – ikke minst fordi en del av de avviste asylsøkerne gikk i kirkeasyl. Det forhindret derimot ikke politiet; de hentet dem ut av kirken, til tross for store protester fra ”velmenende humanister”, og har startet tvangsretur til Irak. Også i Norge blir asylsøkere returnert til Irak – ”til tross for FNs advarsel”, som kritikerne påpeker. Nå bekrefter en dom datert 5.juni 2009 i Menneskerettighetsdomstolen, relatert til en irakisk asylsøker i Sverige, at det er greit å sende asylsøkerne tilbake til Irak.

– Domstolen siger klart, at man godt kan udsende irakere, sier direktør ved Institutt for Menneskerettigheter, Jonas Christoffersen, til Information, ifølge jp.dk.

Christoffersen påpeker at dommen også har betydning for Danmark, som jeg regner med at den på samme måte vil påvirke andre land, som for eksempel Norge, i asylbehandlingen og returspørsmålet. Likevel er det mest oppsiktsvekkende med dommen at den devaluerer UNHCRs anbefalinger:

– Det mest interessante ved dommen er, at man tager stilling til, hvilken bevismæssig byrde anbefalingerne fra UNHCR har. Og der peger domstolens afgørelse i retning af, at UNHCR’s udtalelser ikke i sig selv kan afgøre en asylsag, sier han.

Ifølge Christoffersen er det avgjørende hvilken risiko den enkelte iraker utsettes for ved utsendelse i hver konkrete sak.

Den danske integreringsministeren, Birthe Rønn Hornbech (V) sier at hun er glad for dommen – ikke minst fordi den stadfester at det er det enkelte land som selv besitter makt og myndighet i disse sakene:

– UNHCR er en af mange kilder til flygtningenævnets afgørelser. UNHCR svækker i mine øjne sin troværdighed for hver gang de leger lovgiver i Danmark. Det er Folketinget og ikke UNHCR, der er lovgiver i Danmark, skriver hun i en e-post til Ritzau, melder jp.dk.

Det er å håpe at dommen får FNs høykommissær for flyktninger til å ta en intern runde på hvordan de faktisk forvalter asylinstituttet. Fortsetter de slik som nå, bidrar de heller til å undergrave systemet.