Kjønnslemlestelse

Rettssak om kjønnslemlestelse i Nederland

Nederland kan få sin første domfellelse i sak om kjønnslemlestelse. Det mest oppsiktsvekkende ved saken er at tiltalte er en far med marokkansk bakgrunn. At kjønnslemlestelse foregår i Marokko er aldri rapportert, og landet er heller ikke inkludert i oversikten til verdens helseorganisasjon (WHO) eller andre tunge organ. Betyr dette at flere grupper i Europa adapterer kjønnslemlestelse som ledd i seksuell kontroll over døtrene?

Hege Storhaug, HRS

Kjønnslemlestelse har befestet seg i Europa. En av de dystreste spådommene har vært at innvandrergrupper/-personer fra land der tradisjonen er ukjent, kan kopiere skikken etter bosetting i det frie Europa, der vennskapelig omgang mellom kjønnene er en verdimessig grunnstein. Kjønnslemlestelse kan for noen således bli en del av kontrollpakken for å forebygge at døtre har sex før ekteskap. Saken fra Nederland kan være et ekstremt unntak, la oss håpe det, (også fordi faren selv begikk overgrepet). At saken bør vekke betydelig oppmerksomhet, håper vi også. For viss det er slik at kjønnslemlestelses sprer seg til nye grupper, er dette et kraftig signal om at langt kraftigere lut må til for å bekjempe barbariet enn dagens ”snakke-sammen-politikk”.

En far med marokkansk opprinnelse er altså tiltalt for å med saks ha klippet bort klitoris og deler av indre kjønnslepper til sin fem år gamle datter. Faren ble arrestert i oktober i fjor etter at datteren fortalte sin fostermor om overgrepet.

Jentas mor skal ha vært til stede under lemlestelsen i familiens hjem. Hun har derimot ikke blitt siktet for medvirkning, uten at begrunnelsen for hvorfor moren ikke skal på tiltalebenken fremkommer i artikler på Expatica.com

Kjønnslemlestelse har en strafferamme på 12 år i Nederland. Det anslås at opp mot 50 jenter i Nederland lemlestes årlig og at 20 000 er i risikosonen, altså om lag dobbelt så mange som HRS anslår er i risikosonen i Norge.

Six years demanded for circumcising daughter

Minister promises action on female circumcision