Integrering og integreringspolitikk

Raja en helstøpt klovn

Innvandrere tilfører det norske samfunnet ”gode verdier”, sier Abid Raja. Han nevner så én verdi: ”hvordan man skal ta vare på sine eldre.” Punktum. Ikke et kritisk spørsmål fra Dagbladets journalist som kunne avkledd klovneriet elegant.

Hege Storhaug, HRS

Venstremannen Abid Raja må være denne valgkampens største og mest pompøse populist. Drahjelpen media ved Dagbladet.no gir den utspillskåte mannen, er hinsides all kritisk fornuft. I dag er det Ap som får kritikk av Raja. Aps Jan Bøhler har nemlig vært så frekk at han i valgdebatten har fremhevet «norske verdier» når integrering har vært temaet.

Andrekandidaten til Stortinget fra Akershus stiller seg spørrende til Jan Bøhlers uttalelser om norske verdier.- Han burde være mer forsiktig med å snakke om «oss» og «dem». Det hadde vært bedre om han greide å få fram at vi innvandrere faktisk viderefører de gode norske verdiene. Vi tilfører faktisk også det norske samfunnet gode verdier, i form av hvordan man skal ta vare på sine eldre, sier Raja.

Da spør vi: Hvem tar vare på de gamle norskpakistanske foreldrene? Er det Rajaene? Nei. Det er de (i hovedsak) importerte svigerdøtrene som er nederst på rangstigen i storfamilien. En god, norsk verdi? Takk oss til å skulle dra norske verdier flere hundre år tilbake.

Legg også merke til kritikken av ”vi” og ”dem”, der altså ”dem” ifølge Raja tilfører ”oss” gode verdier. En bedre oppvisning i manipulativ spagat, skal man faktisk måtte lete etter.

Så til sakens hovedpoeng: Aps ”svik” i integreringen:

Han ramser opp en serie faresignaler som han mener viser hvor dårlig det har gått med integreringen under Arbeiderpartiets styre: Kriminalitetsstatistikker hvor innvandrere kommer dårlig ut, overforekomst av diabetes blant innvandrerkvinner over 45 år, innvandrergutter som faller utenfor videregående skole, og identitetsløse asylsøkere som passiviseres fordi de nektes å ta seg arbeid. Raja har en resept mot alt dette:– Innvandrere må få rett og plikt til å bidra fra dag én. I dag venner asylsøkere seg til å bli stønadsmottakere til de ikke greier å gripe fatt i sin egen hverdag, sier han til Dagbladet.For å få til det, vil han ha midlertidige ansettelser i det offentlige, og han og Venstre vil innføre et prøveprosjekt med anonyme søknader til det offentlige. På den måten vil han unngå at folk siles ut av søknadsbunken på grunn av fremmedartede navn.

Løsningen på integreringsproblemer som frafall i skolen, innvandrerkvinner som er syke grunnet livsstil og de tusener av asylsøkere uten identifikasjonspapirer, er altså å gi asylsøkerne jobb, midlertidig ansettelser og anonyme søknader på jobb i det offentlige.

Ble du klok? Spørsmålet er: Hvorfor lar media slikt vrøvl få spalteplass – uten et eneste kritisk spørsmål tilbake? Jeg lar leserne selv tenke ut svaret.