Integrering og integreringspolitikk

Nye Sverige intet Paradis

Siden begynnelsen av august har innvandrerungdom herjet i deler av Sverige. De brenner biler, kaster steiner, brannbomber , og hindrer brannfolk og politi å gjøre jobben sin. Folk er redde. De holder seg innendørs etter mørkets frembrudd. Nå først finner norsk media veien til Sverige. I går var NRK Dagsrevyen på besøk, der de møttes av følgende skrift på veggen ”Den som dreper politi, kommer til Paradis.”

En maktmyndighet som politiet synes særlig forhatt. En av de unge mennene som NRK snakker med, forklarer det slik: ”Når politiet kommer hit og spiller Allah, så får de tilbake det de fortjener. De bør ikke komme hit og prøve og bestemme. Her er det vi som bestemmer. De bestemmer over sine egne.”

PS: HRS er blitt kontaktet og fortalt at uttrykket «spiller Allah» er misforstått. Det heter i e-posten: «Det han sier i videoen, er ikke «spela Allah», men «spela allan». «Spela allan» er et svensk slanguttrykk som betyr å tøffe seg. Det er jo forståelig at det er lett å misoppfatte den (særlig i denne konteksten!), men det er altså helt feil oversatt.» Herved er opplysningen videreformidlet, men jeg er mer usikker på om det har så stor betydning. Meningsinnholdet ligger vel mer i de påfølgende setningene, nemlig oppfatningen av hvem som bestemmer hvor.

Se NRK-innslaget her: