Politikk

Nei til FrPs innvandrings-og integreringspolitikk

Det sier Høyres Afshan Rafiq, med støtte fra Høyrelederen. De er uenige i FrPs politikk på området, hvilket ikke er så underlig. Det er nemlig en rekke av forslagene de ikke skjønner, men det tas det ikke høyde for. Det tas heller ikke høyde for at det er mange i den norske befolkningen som vil ha ny innvandrings- og integreringspolitikk. Så det eneste vi kan være sikker på er at en ny regjering av H, KrF og V vil bli mer av det samme.

Afshan Rafiq (H) har satt på repeat-knappen i Dagbladet.no:

– Frp går til valg på en politikk som nører opp under fremmedfrykt og fiendtlige holdninger til innvandrere. Frp setter grupper opp mot hverandre istedet for å bygge bro. Det er det motsatte av Høyres budskap, sier leder av partiets Forum for mangfold og inkludering, Afshan Rafiq.

For ifølge Rafiq får man ”mangfold” ved å opprette egne sykehjem for eldre innvandrere – hun kunne vel i alle fall vært så ærlig og sagt muslimer, da det vel er disse eldre, grunnet halamat, bønnetider og annet, som ikke kan være sammen med oss andre eldre? Videre vil Høyre ha ekstra leksehjelp og sommerskole for minoritetsungdom. Ære være det, men er dette noe som ungdom uten innvandrerbakgrunn ikke skal tilbys?