Arbeid og utdanning

Menneskerettigheter og jødeutryddelsen

FN driver 221 skoler i Gaza, og hadde foreslått 2.verdenskrigs jødeutryddelse som obligatorisk pensum. Men etter massive protester, ikke minst fra Hamas, har FN droppet ideen. – Politiske hensyn og frykt, sier forsker, noe som slett ikke avvises fra FN-systemet.

Rita Karlsen, HRS

I Gaza synes Holocaust å ha fått sitt eget innhold. For ifølge Kristelig Dagblad.dk brukes uttrykket flittig hva gjelder Israels behandling av palestinerne som bor i området, der Gaza omtales som en getto og sammelignes med de forhold jødende levde under i nazistenes konsentrasjonsleire. Men FNs forsøk på å gjøre 2.verdenskrig og jødeforfølgelsen til obligatorisk pensum for 8.klasse-elevene ved de 221 FN-skolene, har falt på stengrunn. Motstanden ble så stor, at FN har droppet ideen.

Ikke alle mener FNs retrett er riktig strategi. Cecilie Felicia Stokholm Banke, som er seniorforsker på det danske instituttet for internasjonale studier, mener at det er rimelig å forlange at undervisning om Holocaust skal inngå i FN-skolenes pensum.

– Holocaust er en integreret del af historien om menneskerettigheder. At emnet er blevet droppet i Gaza er udtryk for, at der er blevet taget politiske hensyn i sagen, sier Banke.

Hun presiserer at hun ikke kjenner konkret til hva som har fått FN til å droppe ideen, men avviser ikke at frykt kan ha spilt en rolle i den ”politiske pragmatisme”.Makthaverne i Gaza, Hamas, som ikke erkjenner Israels eksistens og der flere av de ledende er Holocaust-benektere, sier at ideen er et uakseptabelt forsøk på å normalisere forholdet til Israel. Ifølge talsmannen for Hamas i Gaza, Sami abu Zuhri, avviser Hamas ethvert forsøk på å brygge broer over det de kaller ”den psykologiske avgrunnen mellom Israel og palestinerne”.Men også fra den Fatah-styrte Vestbredden skal der være motstandere av Holocaust-undervisning. Undersøkelser foretatt av den israelske organisasjonen Palestinian Media Watch, som oversetter palestinske medier og skolebøker, skal ha avdekket at Holocaust-benektelse eller marginalisering og forvrengning av historiske fakta, også er svært utbredd på Vestbredden. FNs holdning i saken, har fått jødiske organisasjoner til å beskylde FN for å bøye av for den utbredte benektelsen av Holocaust. Simon Wiesenthal Centret i New York, som forsker på Holocaust, krever nå at USA og Canada stanser all pengetilførsel til FNs flyktningsorgan, UNWRA, inntil saken er løst. Men så langt ser det altså ut som Gazas elever ikke får lære noe om Holocaust.Ifølge avisen antyder John Ging, som er leder for UNWRA i Gaza, at den massive motstanden mot Holocaust-undervisning i Gaza mest av alt har å gjøre med Hamas sitt forsøk på blande seg inn i UNWRAs interne anliggender.

– Ethvert kurs i menneskerettigheter er ufullendt uten Holocaust, men det er utenfor vårt mandat å produserer undervisningsmateriell om Holocaust og det palestinske flyktningproblemet i 1948, sier Ging.

Men samtidig mener Ging at FN-skolene har noen av de beste menneskerettighetskursene i hele regionen.

Hamas holdning har også ført til at Israel har svart med samme mynt: De sletter all omtale av nakba i israelske skolebøker. Ifølge Kristelig Dagblad er nakba (katastrofen) den arabiske betegnelse for fordrivelsen av 600.000-800.000 palestinere, og som regnes som begynnelsen for opprettelsen av den israelske staten i 1948. Det er den israelske undervisningsministeren, Gideon Saar, som skal ha bestemt at nakba skal ut av skolebøkene. Han sier at det nå er opp til den enkelte lærer hvorvidt de vil gi noen undervisning om dette.Dette virker ikke som noen skritt i riktig retning. FN bør definitivt revurdere sin beslutning.