Kjønnslemlestelse

Frikjent for kjønnslemlestelse

En 30 år gammel mann i Nederland er frikjent for å ha kjønnslemlestet datteren på fem år. Mannen, som har røtter i Marokko, benektet forholdet under den ukelange rettssaken, og retten mente det ikke var ført tilstrekkelig bevis for at han selv hadde utført overgrepet.

Hege Storhaug, HRS

Den første rettssaken om kjønnslemlestelse i Nederland endte slik det ofte gjør når kjønnslemlestelse avdekkes; politi og påtalemakten klarer ikke å føre tilstrekkelig bevis for at foreldrene er direkte eller indirekte involverte i overgrepet. Datteren på fem år i den nederlandske saken, har selv fortalt til fostermoren at faren kuttet eller klippet i underlivet hennes, og det er konstatert at klitoris er fjernet og deler av indre kjønnslepper er borte.

Faren har hele tiden benektet forholdet, som han kaller en ”sadistisk og kvalmende handling”. Han mener alt må settes inn for å finne gjerningspersonen. Spørsmålet er: Hvorfor skulle noen utenforstående kjønnslemleste datteren hans? Videre: Hvorfor skulle datteren peke på faren som overgriperen?

Faren er for øvrig tidligere dømt for vold mot datteren.

Aktor vil anke saken.