Kjønnslemlestelse

Aftenposten narrer oss om kjønnslemlestelse

På lederplass prøver Aftenposten å narre folket til å tro at antall jenter som kjønnslemlestes i Norge, er ”synkende”. Slik bekrefter Aftenposten hele utgangspunktet for boken ”Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge", der jeg peker på hvordan forskere, politikere og media går sammen om å skape myter og vrengebilder.

Hege Storhaug, HRSAftenposten likte ikke at jeg i intervju med avisen forrige fredag uttrykte frykt for at så mange som tre av fire jenter med somalisk bakgrunn blir kjønnslemlestet. Redaksjonens ledelse ble så bestyrtet at den nettopp tar i bruk mitt hovedpoeng i boken Rundlurt, der jeg påpeker hvordan forskning misbrukes til å danne vrengebilder og skape politisk handlingslammelse. Avisen argumenterer med forskning som sier at ”hyppigheten er synkende”.

I dagens avis svarer jeg på denne forskerbløffen (ikke tilgjengelig på nettet):

Folket vil ha fakta

Aftenpostens lederartikkel om kjønnslemlestelse 31.august underbygger påstanden min i boken Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge: Politikere, akademia og media går sammen om å holde befolkningen for narr på vår tids viktigste spørsmål. Aftenposten er et svært godt eksempel på hvordan media ukritisk kjøper forskere og politikeres luftslott, som når Institutt for samfunnsforskning i fjor la frem tall som visstnok skulle bevise at kjønnslemlestelse er på retur. Øvelsen var selvsagt umulig, all den tid at ingen noensinne har kunnet dokumentere hvor utbredt kjønnslemlestelse er i ulike grupper i Norge. Dermed er det heller ikke mulig å påvise verken oppgang eller nedgang. Men den såkalte ”nedgangen” i fjor var svært nyttig for helseministeren den gang, Sylvia Brustad, som var i strid med regjeringskollega Karita Bekkemellem om det skulle innføres helseundersøkelser i kampen mot kjønnslemlestelse. Brustad misbrukte denne såkalte forskningen til å trumpe gjennom sitt synspunkt; nei til helseundersøkelser. Grep Aftenposten da fatt i den kritiske pennen? Nei. Men Aftenposten – åpenbart uten å ha lest min bok – forsvarere forskere og politikeres bedrag i dag.

Dette spillet er altså Aftenposten med på. På lederplass mer enn indikeres det at omfanget av kjønnslemlestelse synker. Aftenposten har således skapt seg et uoverkommelig forklaringsproblem. At jeg ”frykter”, som jeg skriver i Rundlurt, at kjønnslemlestelse er svært utbredt blant eksempelvis somaliere, har jeg belagt tungt med resonnement og sakkunnskap. Men igjen, verken jeg, forskere eller Aftenposten vet hva som er det faktiske bildet, fordi forskning som kan gi konkrete svar uteblir.

Det foruroligende er at store deler av media er utro mot folket når tema knyttet til innvandring og islam bringes til torgs, enten det handler om innvandringens kostnader, kjønnslemlestelse eller islams kvinneundertrykking. Min hypotese er at ”folk flest” er lei av å bli holdt for narr. Folket vil ha fakta på bordet. Spørsmålet er om media, inkludert Aftenposten, ønsker fakta på bordet – eller kan fakta forstyrre den multikulturelle tornerosesøvnen?